« Jan 12:3 Ewangelia Jana 12:4 Jan 12:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi przeto jeden z uczniów jego, Judasz Iskaryotski który go miał wydać:
2.WUJEK.1923Rzekł tedy jeden z uczniów jego, Judasz Iszkaryot, który go miał wydać:
3.RAKOW.NTMówi tedy jeden z uczniów jego, Judasz Symonów Iskaryot, który go miał wydać:
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł jeden z uczniów jego, Judasz, syn Szymona, Iszkaryjot, który go miał wydać:
5.GDAŃSKA.2017Wtedy jeden z jego uczniów, Judasz Iskariota, syn Szymona, ten, który miał go zdradzić, powiedział:
6.SZCZEPAŃSKIJeden zaś z uczniów Jego, Judasz z Karyotu, który miał Go zdradzić, rzecze:
7.MARIAWICIRzekł wtedy jeden z uczniów jego, Judasz syn Szymona, Iskaryota, który Go miał wydać:
8.GRZYM1936Wtedy jeden z uczniów, Judasz Iskarjot, który go miał zdradzić, odezwał się:
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł tedy jeden z uczniów jego, Judasz Iszkariot, który go miał wydać:
10.DĄBR.GR.1961Rzekł wtedy Judasz Iszkariota, jeden z uczniów jego, ten, który go miał wydać:
11.TYSIĄCL.WYD5Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać:
12.BRYTYJKAA Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł:
13.POZNAŃSKAA jeden z Jego uczniów, Judasz Iskariota, który miał Go wydać, mówi: -
14.WARSZ.PRASKAWtedy Judasz Iskariota, jeden spośród Jego uczniów, ten, który miał Go zdradzić, powiedział:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jeden z jego uczniów, Judas syn Szymona Iszkarioty, który miał go wydawać, mówi:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Judasz Iskariot, jeden z Jego uczniów, ten, który miał Go wydać, powiedział:
17.TOR.PRZ.Powiedział więc jeden z Jego uczniów, Judasz Iskariota, syn Szymona, który miał Go wydać: