« Jan 12:43 Ewangelia Jana 12:44 Jan 12:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus wołał i rzekł: Kto w mię wierzy, nie wierzy w mię, ale w (tego) co mię posłał.
2.WUJEK.1923A Jezus wołał i mówił: Kto w mię wierzy, nie w mię wierzy, ale w tego, który mię posłał.
3.RAKOW.NTA Jezus krzyczał, i rzekł: Kto wierzy w mię, nie wierzy w mię, ale w onego, który mię posłał.
4.GDAŃSKA.1881I wołał Jezus, a mówił: Kto wierzy w mię, nie w mię wierzy, ale w onego, który mię posłał.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus wołał: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał.
6.SZCZEPAŃSKITymczasem Jezus wołał i mówił:
7.MARIAWICIA Jezus zawołał i rzekł: Kto we Mnie wierzy, nie we Mnie wierzy, ale w Tego, Który Mię posłał.
8.GRZYM1936A Jezus tak zawołał: Kto we mnie wierzy, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał;
9.DĄBR.WUL.1973A Jezus wołał mówiąc: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mię posłał.
10.DĄBR.GR.1961A Jezus wołał głośno: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał.
12.BRYTYJKAA Jezus zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał.
13.POZNAŃSKAJezus zaś głośno zawołał: - Kto wierzy we Mnie, ten wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus tak począł nawoływać: Kto wierzy we Mnie, nie we Mnie wierzy, lecz w Tego, który Mnie posłał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus zawołał, mówiąc: Kto wierzy względem mnie nie wierzy względem mnie, ale względem Tego, który mnie posłał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus natomiast zawołał: Kto wierzy we Mnie, nie we Mnie wierzy, ale w Tego, który Mnie posłał.
17.TOR.PRZ.2023Jezus natomiast głośno zawołał i powiedział: „Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w Tego, który mnie posłał!
18.ODN.B.BRZ.2023Jezus wołał: Kto mi wierzy, nie mi wierzy, ale temu, który mnie posłał.