« Jan 12:44 Ewangelia Jana 12:45 Jan 12:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I kto widzi mnie, widzi (tego) co mię posłał.
2.WUJEK.1923I kto mię widzi, widzi onego, który mię posłał.
3.RAKOW.NTA kto mnie widzi, widzi onego, który mię posłał.
4.GDAŃSKA.1881I kto mię widzi, widzi onego, który mię posłał.
5.GDAŃSKA.2017I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.
6.SZCZEPAŃSKIKto wierzy we Mnie, nie we Mnie wierzy, ale w Tego, który Mnie posłał; a kto Mnie ogląda, ogląda Tego, który Mnie posłał.
7.MARIAWICII kto Mnie widzi, widzi i Tego, Który Mię posłał.
8.GRZYM1936a kto mnie widzi, nie mnie widzi, ale tego, który mnie posłał.
9.DĄBR.WUL.1973A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.
10.DĄBR.GR.1961A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.
11.TYSIĄCL.WYD5A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.
12.BRYTYJKAKto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.
13.POZNAŃSKAA kto Mnie widzi, widzi i Tego, który Mnie posłał.
14.WARSZ.PRASKAKto zaś Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także kto mnie widzi widzi Tego, który mnie posłał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.
17.TOR.PRZ.A kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał.”