« Jan 12:48 Ewangelia Jana 12:49 Jan 12:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mowa którą mówiłem, ona ji osądzi w ostatni dzień, iż ja od siebie samego nie mówiłem, ale który mię posłał ociec. Ten mi roskazanie dał, cobym rzekł, i cobym mówił.
2.WUJEK.1923Gdyżem Jaz siebie samego nie mówił, ale Ojciec, który mię posłał, ten mi dał rozkazanie, cobych mówić i powiadać miał.
3.RAKOW.NTIżem ja z siebie samego nie mówił; ale on, który mię posłał, Ociec, sam mi przykazanie dał, co rzekę, i co mówić będę.
4.GDAŃSKA.1881Bom ja z siebie samego nie mówił, ale ten, który mię posłał, Ojciec, on mi rozkazanie dał, co bym mówił i co bym powiadać miał;
5.GDAŃSKA.2017Bo ja nie mówiłem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi dał nakaz, co mam powiedzieć i co mówić.
6.SZCZEPAŃSKIgdyż Ja nie mówiłem ze Siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On to dał mi przykazanie, co mam mówić i co opowiadać.
7.MARIAWICIBom Ja Sam od Siebie nic nie mówił, ale Ten, Który Mię posłał, Ojciec. On Mi dał rozkazanie, cobym miał opowiadać i co mówić.
8.GRZYM1936Jam nie od siebie mówił, ale Ojciec, który mnie posłał, rozkazał mi, co miałem mówić i głosić.
9.DĄBR.WUL.1973Bom ja z siebie samego nie mówił, ale Ojciec, który mię posłał, on mi rozkazał, co mam mówić i głosić.
10.DĄBR.GR.1961Bom ja z siebie samego nic nie mówił, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam mówić i głosić.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić.
12.BRYTYJKABo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić.
13.POZNAŃSKABo Ja nie mówiłem sam z siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, nakazał Mi, co mam mówić i głosić.
14.WARSZ.PRASKAJa bowiem nie mówiłem niczego od siebie samego. To Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On przekazał Mi wszystko, co mam powiedzieć wam i obwieścić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż ja nie powiedziałem z samego siebie, ale Ten, co mnie posłał, Ojciec, On mi dał polecenie, co mam powiedzieć i co mówić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie powiedziałem nic sam od siebie. To Ojciec, który Mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i głosić.
17.TOR.PRZ.„Bo ja nie mówiłem sam z siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi dał przykazanie, które mam mówić, i które mam głosić;”