« Psal 10:5 Księga Psalmów 10:6 Psal 10:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:28) Rzekł wiem jest w siercu swojem: Nie poruszon będę od pokolenia w pokolenie przeze zła.
2.PS.PUŁAWSKI(9:28) Bo rzekł w siercu swym: Nie poruszon będę od pokolenia w pokolenie bez złego.
3.WUJEK.1923Mówił bowiem w sercu swojem: Nie będę poruszon od wieku do wieku, bez złego.
4.GDAŃSKA.1881Mówi w sercu swem: Nie będę wzruszony od narodu do narodu; bo się nie boję złego.
5.GDAŃSKA.2017Mówi w swoim sercu: Nie zachwieję się, nie zaznam zła po wszystkie pokolenia.
6.PS.BYCZ.1854Myśli, w sercu swém: Nie zachwieję-się; w-przeciągu-wieku i-życia, tak nie będę w-nieszczęściu.
7.GÖTZE.1937Mówi w sercu swojem: "Nigdy nie zachwieję się, od pokolenia do pokolenia nie będę w nieszczęściu".
8.CYLKOWMówi w sercu swém: nie zachwieję się, od pokolenia do pokolenia nie będę w złéj doli.
9.KRUSZYŃSKIMówi w sercu swem: "nie będę poruszony na wieki, ponieważ nie poczuwam się do złego".
10.ASZKENAZY W swem sercu on mniema: "jam niewzruszalny, - na wiek wieków, i mnie będzie chyba niezgorzej".
11.SZERUDAMówi w sercu swoim: Ja się nie zachwieję, nieszczęście nigdy mnie nie dotknie.
12.TYSIĄCL.WYD1(9:27) Rzecze w swym sercu: «Ja się nie zachwieję: w najdalsze pokolenia nie zaznam niedoli».
13.TYSIĄCL.WYD5Myśli on sobie: Ja się nie zachwieję; nie zaznam niedoli po najdalsze pokolenia.
14.BRYTYJKAMówi w sercu swoim:Nie zachwieję się, Nigdy nie spotka mnie nieszczęście.
15.POZNAŃSKAMówi sobie: "Ja się nie zachwieję, bez niepowodzeń kroczę śmiało naprzód w przyszłe czasy".
16.WARSZ.PRASKAPowtarza w swym sercu: Nigdy się nie ugnę, nie zaznam niedoli po wszystkie pokolenia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi w swoim sercu: Nie zachwieję się, od pokolenia do pokolenia nie spotka mnie zła dola.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITMówi w swoim sercu: Moje powodzenie przetrwa pokolenia. I zaręcza: Mym udziałem szczęście, nie niedola!