« 2Kor 13:10 2 List do Koryntian 13:11 2Kor 13:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Na ostatek bracia zdrowi bądźcie, dopełniajcie się, pocieszeni bądźcie, toż rozumiejcie, wpokoju żyjcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
2.WUJEK.1923Na ostatek, bracia! weselcie, się, bądźcie doskonali, napominajcie się, tóż rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.
3.RAKOW.NTNawet, bracia, miejcie się dobrze, zupełni się naprawujcie, bądźcie pocieszeni, toż rozumiejcie, spokojnymi bądźcie; a on Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
4.GDAŃSKA.1881(13:11a) Na ostatek, bracia! miejcie się dobrze; doskonałymi bądźcie, cieszcie się, jednomyślnymi bądźcie, w pokoju żyjcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
5.GDAŃSKA.2017Na koniec, bracia, miejcie się dobrze; bądźcie doskonali, pokrzepiajcie się, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
6.JACZEWSKIZresztą, bracia, bądźcie dobrej myśli, stawajcie się coraz doskonalszymi, wzajemnie się upominajcie, jednej myśli bądźcie we wszystkiem, żyjcie z sobą w pokoju: a Bóg pokoju i jedności będzie z wami.
7.SYMONZresztą weselcie się, bracia, bądźcie doskonali, pocieszajcie siebie nawzajem, bądźcie jednomyślni, pokój chowajcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.
8.MARIAWICINaostatek, bracia, radujcie się, doskonali bądźcie, napominajcie się, jedno rozumiejcie, pokój (między sobą) miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.
9.DĄBR.WUL.1973Zresztą weselcie się, bracia, bądźcie doskonałymi, umacniajcie się nawzajem w jednomyślności i w pokoju, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami,
10.DĄBR.GR.1961Zresztą weselcie się, bracia, doskonalcie się, umacniajcie się nawzajem w jednomyślności i w pokoju, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami,
11.TYSIĄCL.WYD5Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
12.BRYTYJKAW końcu, bracia, bądźcie zdrowi; doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
13.POZNAŃSKAZresztą, bracia, cieszcie się, dążcie do doskonałości i przyjmujcie moje napomnienia. Bądźcie jednej myśli i żyjcie w pokoju, a Bóg, który obdarza miłością i pokojem, będzie z wami.
14.WARSZ.PRASKAZresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(13:11a) Na koniec, bracia, bądźcie doskonalszymi, bądźcie zachęceni, myślcie to samo, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu, bracia, radujcie się. Bądźcie otwarci na pouczenie i napomnienie. Pozostawajcie w jednomyślności i zachowujcie pokój - a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
17.TOR.PRZ.Na koniec, bracia, radujcie się, bądźcie wzmocnieni, bądźcie zachęceni, to samo myślcie, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.