« 2Kor 13:5 2 List do Koryntian 13:6 2Kor 13:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz nadziewam się że poznacie, iż my nie odrzuceni jesteśmy.
2.WUJEK.1923Lecz się spodziewam, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuconymi.
3.RAKOW.NTLecz się nadziewam że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuconymi.
4.GDAŃSKA.1881Mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuconymi.
5.GDAŃSKA.2017Mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni.
6.JACZEWSKISądzę, że po zastanowieniu się przyjdziecie do przekonania, że my do liczby przestępców nie należymy.
7.SYMONAle co do nas, mam nadzieję, iż poznacie, że my jesteśmy, czem być powinniśmy.
8.MARIAWICIAle mam tę ufność, że jednak poznacie, że my nie jesteśmy odrzuceni.
9.DĄBR.WUL.1973A mam nadzieję, że poznacie, że my nie jesteśmy odrzuceni.
10.DĄBR.GR.1961A poznacie, mam nadzieję, że nie jesteśmy odrzuceni.
11.TYSIĄCL.WYD5Mam zaś nadzieję, iż uznacie, że my nie jesteśmy odrzuceni.
12.BRYTYJKASpodziewam się zaś, że dowiecie się, iż my przebyliśmy próbę.
13.POZNAŃSKAMam nadzieję, że wiecie o tym, iż my próbę wytrzymujemy.
14.WARSZ.PRASKAMam zaś nadzieję, iż uznacie, że my nie jesteśmy odrzuceni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mam jednak nadzieję, że poznajecie, że my nie jesteśmy niewłaściwi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMam zaś nadzieję, że przekonacie się o naszym wypróbowaniu.
17.TOR.PRZ.Mam jednak nadzieję, że poznacie, że my nie jesteśmy niewypróbowani.