« 2Kor 13:7 2 List do Koryntian 13:8 2Kor 13:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo niemożemy nic przeciw prawdzie, ale za prawdą.
2.WUJEK.1923Bo nie możemy nic naprzeciwko prawdzie, ale za prawdą.
3.RAKOW.NTBo nie możemy nic przeciwko prawdzie, ale za prawdą.
4.GDAŃSKA.1881Boć nie możemy nic przeciwko prawdzie, ale za prawdą.
5.GDAŃSKA.2017Nie możemy bowiem nic uczynić przeciwko prawdzie, lecz dla prawdy.
6.JACZEWSKIPrzeciwko prawdzie władzy naszej nie używamy, ale obstajemy za prawdą.
7.SYMONBo nie możemy nic przeciwko prawdzie, ale za prawdą.
8.MARIAWICIAlbowiem nic nie możemy przeciwko prawdzie, ale za prawdą.
9.DĄBR.WUL.1973Bo nie możemy nic przeciw prawdzie, ale za prawdą.
10.DĄBR.GR.1961Bo nie możemy nic przeciw prawdzie, ale wiele za prawdą.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz [wszystko] dla prawdy.
12.BRYTYJKANie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy.
13.POZNAŃSKANie możemy bowiem niczego zrobić przeciwko prawdzie, lecz tylko dla prawdy.
14.WARSZ.PRASKANie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz [wszystko] dla prawdy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie mówimy czegoś przeciw prawdzie, ale dla prawdy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo nie jesteśmy w stanie uczynić nic przeciw prawdzie, ale tylko dla prawdy.
17.TOR.PRZ.Bo nie możemy uczynić czegoś przeciwko prawdzie, ale dla prawdy.