« 1Tes 1:9 1 List do Tesaloniczan 1:10 1Tes 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I oczekawać syna jego z niebios, którego wskrzesił zmartwych, Jesusa zachowującego nas od gniewu przyszłego.
2.WUJEK.1923I oczekiwali Syna jego z niebios, (którego wzbudził z martwych), Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego.
3.RAKOW.NTI oczekawali Syna jego z niebios, którego wzbudził od umarłych Jezusa, który wyrywa nas od onego gniewu przychodzącego.
4.GDAŃSKA.1881I oczekiwali Syna jego z niebios, którego wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego.
5.GDAŃSKA.2017I oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu.
6.JACZEWSKIi oczekiwać na przyjście z nieba Syna jego Jezusa, którego on wzbudził z umarłych, a który nas wybawił od kary wiecznej.
7.SYMONi oczekiwali Syna Jego z niebios (którego On wzbudził z martwych) Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego.
8.DĄBR.WUL.1973i oczekiwali Syna jego z niebios (którego wzbudził z martwych), Jezusa, który nas wybawił od mającego nadejść gniewu.
9.DĄBR.GR.1961i oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocala od nadchodzącego gniewu.
10.TYSIĄCL.WYD5i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.
11.BRYTYJKAI oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym.
12.POZNAŃSKAi oczekiwać przyjścia z niebios Jego Syna, którego Bóg wskrzesił z martwych, Jezusa. On nas obroni przed mającym nadejść gniewem.
13.WARSZ.PRASKAoczekując na przyjście z nieba Jego Syna, Jezusa, zmartwychwstałego, naszego wybawcę od przyszłego gniewu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas ratuje z nadchodzącego gniewu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LIToraz oczekiwać na powrót z nieba Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ratuje przed nadchodzącym gniewem Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas wyrywa od nadchodzącego gniewu.