« Przys 14:34 Księga Przysłów 14:35 Przys 15:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sługa roztropny wdzięczny jest królowi: niepożyteczny gniew jego odniesie.
2.GDAŃSKA.1881Król łaskaw bywa na sługę roztropnego; ale się gniewa na tego, który mu hańbę czyni.
3.GDAŃSKA.2017Król jest przychylny dla roztropnego sługi, lecz gniewa się na tego, który przynosi hańbę.
4.KRAMSTUCKUpodobanie ma król w słudze rozumnym, jego gniew spotyka haniebnego.
5.CYLKOWPrzychylność króla znajduje sługa roztropny, ale oburzenia jego doświadczy niezaradny.
6.TYSIĄCL.WYD5Rozsądnemu słudze król przychylny, a gniew budzi przynoszący wstyd.
7.BRYTYJKAKról jest łaskawy dla roztropnego sługi, lecz gniewa się na tego, kto postępuje haniebnie.
8.POZNAŃSKAŁaskawością obdarza król mądrego sługę, a gniew jego spada na tego, który wstyd przynosi.
9.WARSZ.PRASKAKról względy okazuje słudze roztropnemu, gniewa się zaś na tego, który mu źle czyni.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Roztropny sługa znajduje przychylność króla, lecz jego oburzenia doświadczy ten, który przynosi wstyd.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKról jest łaskawy dla roztropnego sługi, na tego, który przynosi wstyd, spada jego gniew.
12.TOR.PRZ.Król jest przychylny roztropnemu słudze, lecz gniew spadnie na przynoszącego wstyd.