« Przys 14:3 Księga Przysłów 14:4 Przys 14:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kędy niemasz wołów, żłób próżny jest: a gdzie wiele zboża, tam jest jawna moc wołu.
2.GDAŃSKA.1881Gdzie niemasz wołów, żłób jest próżny; ale siłą wołów mnoży się obfitość zboża.
3.GDAŃSKA.2017Gdzie nie ma wołów, żłób jest pusty, lecz dzięki sile wołów mnoży się obfitość zboża.
4.KRAMSTUCKGdzie niemasz byków, tam koryto próżne, a wiele zboża siłą wołu.
5.CYLKOWGdzie niema wołów tam żłób pusty, obfitość jednak plonów idzie z siły cielca.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdzie bydła brak, tam spichlerz pusty, dzięki mocy wołów plon jest obfity.
7.BRYTYJKAGdzie nie ma bydła, tam nie ma zboża, lecz dzięki sile wołu zbiory są obfite.
8.POZNAŃSKAGdzie nie ma wołów, tam żłób jest pusty, lecz plon obfity [zależy] od siły wołu.
9.WARSZ.PRASKAGdzie wołów brakuje, tam i w żłobie nic nie ma, a siła bawołów zapewnia plon obfity.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdzie nie ma bydła – tam pusty żłób; jednak obfitość plonów pochodzi z siły byka.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdzie nie ma bydła, tam puste spichlerze, silne zwierzę w zaprzęgu to obfite zbiory.
12.TOR.PRZ.Gdzie nie ma bydła, tam spichlerze są puste, lecz dzięki sile byków jest obfitość plonów.