« Przys 14:4 Księga Przysłów 14:5 Przys 14:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Świadek prawdziwy nie kłama: lecz nieprawdę powiada świadek zdradliwy.
2.GDAŃSKA.1881Świadek prawdziwy nie kłamie; ale świadek fałszywy mówi kłamstwo.
3.GDAŃSKA.2017Wierny świadek nie kłamie, a fałszywy świadek mówi kłamstwa.
4.KRAMSTUCKŚwiadek wiarogodny, kto nigdy nie kłamie, a kto rozszerza łgarstwa, jest i kłamliwym świadkiem.
5.CYLKOWŚwiadek wiarygodny nie kłamie, ale rozgłasza łgarstwa świadek fałszywy.
6.TYSIĄCL.WYD5Wierny świadek nie kłamie, kłamstwa wypowiada świadek fałszywy.
7.BRYTYJKAPrawdomówny świadek nie kłamie, lecz świadek fałszywy wypowiada kłamstwo.
8.POZNAŃSKAŚwiadek prawdomówny nie kłamie, ale fałszywy oddycha kłamstwami.
9.WARSZ.PRASKAUczciwy świadek nigdy nie kłamie, fałszywy świadek mówi same kłamstwa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiarygodny świadek nie kłamie, a fałszywy świadek rozgłasza łgarstwa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWierny świadek nie kłamie, świadek fałszywy zionie kłamstwem.
12.TOR.PRZ.Wierny świadek nie kłamie, a fałszywy świadek zionie kłamstwem.