« Przys 14:6 Księga Przysłów 14:7 Przys 14:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Idź przeciw mężowi głupiemu, a nie zna warg mądrości.
2.GDAŃSKA.1881Idź precz od oblicza męża głupiego, gdyż nie znajdziesz przy nim warg umiejętności.
3.GDAŃSKA.2017Odsuń się od głupiego, gdyż nie znajdziesz u niego warg rozumnych.
4.KRAMSTUCKIdź zdaleka od człowieka głupiego, albowiem nie poznasz ust wiedzy.
5.CYLKOWTrzymaj się zdala od człowieka głupiego, albowiem nie zauważysz tam nic z ust rozsądnych.
6.TYSIĄCL.WYD5Od człowieka głupiego się odsuń, rozumnych warg nie doświadczyłeś.
7.BRYTYJKATrzymaj się z dala od głupca, gdyż nie napotkasz u niego rozumnej mowy.
8.POZNAŃSKAZejdź z drogi głupiemu, nie znajdziesz bowiem [u niego] warg rozumnych.
9.WARSZ.PRASKANie miej nic wspólnego z człowiekiem niemądrym, nie zrozumiesz bowiem nic z tego, co ci powie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Trzymaj się z dala od głupiego człowieka, bowiem nie zauważysz tam niczego, co by pochodziło z rozsądnych ust.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITStroń od towarzystwa człowieka głupiego, nie pogłębisz przy nim swojego poznania.
12.TOR.PRZ.Odejdź od człowieka głupiego, bo nie zauważysz u niego warg rozumnych.