« Przys 14:8 Księga Przysłów 14:9 Przys 14:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Głupi będzie się śmiał z grzechu: a między sprawiedliwymi będzie mieszkała łaska.
2.GDAŃSKA.1881Każdy głupi nakrywa grzech, a między uprzejmymi mieszka przyjaźń.
3.GDAŃSKA.2017Głupcy szydzą z grzechu, a u prawych jest przychylność.
4.KRAMSTUCKWśród głupców rozprawia bluźnierstwo, wśród prawych zaś - łagodność.
5.CYLKOWWśród błaznów rozprawia występek, ale wśród prawych łagodność.
6.TYSIĄCL.WYD5Głupcy drwią z poczucia winy, uczciwi mają w nim upodobanie.
7.BRYTYJKANa namiotach naśmiewców spoczywa wina, lecz na domu prawych upodobanie.
8.POZNAŃSKAGłupcy pożyczają, ale nie oddają, wśród sprawiedliwych spłata ma znaczenie.
9.WARSZ.PRASKAW namiotach niemądrych mieszka przestępstwo, pełen życzliwości jest dom sprawiedliwych.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wśród głupców panuje występek, a pośród prawych łagodność.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNierozumni lekceważą swoją winę, prawi natomiast wykazują dobrą wolę.
12.TOR.PRZ.Głupcy szydzą z grzechu, a między prawymi panuje życzliwość.