« Apok 13:14 Apokalipsa Jana 13:15 Apok 13:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I dano mu (żeby) mógł dać duch obrazowi zwierzowemu, aby też mówił obraz zwierzów, i uczynił (to) którzykolwiek nie pokłoniliby się obrazowi zwierza, aby zabici (byli.)
2.WUJEK.1923I dano jéj, aby dała ducha obrazowi bestyi, a żeby mówił obraz bestyi i czynił, aby, którzybykolwiek nie kłaniali się obrazowi bestyi, pobici byli.
3.RAKOW.NTI dano jej, aby dawała ducha obrazowi bestyey, żeby i mówił obraz bestyey, i czynił, aby pobici byli którzykolwiekby się nie pokłonili obrazowi bestyey.
4.GDAŃSKA.1881I dano jej, aby mogła dać ducha onemu obrazowi bestyi, żeby też mówił obraz tej bestyi i to sprawił, aby ci, którzy by się nie kłaniali obrazowi onej bestyi, byli pobici.
5.GDAŃSKA.2017I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici.
6.JACZEWSKIDozwolono mu, iż obrazowi potworu tego przyznawał on życie, iż niesłychane rzeczy o nim wypowiadał, i tego dokazał, że kto nie oddawał czci obrazowi potworu, tego na zabicie skazywano.
7.APOKALYPSIS.1905I dano jej dać ducha obrazowi bestyi, ażeby i mówił obraz bestyi i czynił, żeby ci, którzy nie będą hołdowali obrazowi bestyi, byli pobici.
8.MARIAWICII dano jej, aby dawała ducha obrazowi bestyi, ażeby mówił obraz bestyi. I uczyni, że ktobykolwiek się nie kłaniał obrazowi bestyi, aby był zabity.
9.DĄBR.WUL.1973A dozwolono jej, aby ożywiła posąg bestii, tak aby posąg bestii przemówił i aby sprawiła, że wszyscy, którzy nie złożą czci posągowi bestii, zabici będą.
10.DĄBR.GR.1961Dozwolono jej, aby ożywiła posąg bestii, tak aby posąg bestii mógł przemówić i aby sprawił, że zabici będą wszyscy, którzy nie złożą czci posągowi bestii.
11.TYSIĄCL.WYD5I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i mógł sprawić, że zostaną zabici wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
12.BRYTYJKAI dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.
13.POZNAŃSKAPozwolono jej nawet tchnąć ducha w obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i sprawił, że zostaną zabici wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
14.WARSZ.PRASKADano jej także moc, by swoim tchnieniem obdarzyła obraz Bestii, wskutek czego Bestia z obrazu przemówiła i była w stanie zgładzić każdego, kto by nie chciał złożyć pokłonu obrazowi Bestii.
15.KALETAI dano jej, [aby] dała ducha obrazowi bestii, żeby i mówił obraz bestii, i sprawił, [że] którzy nie kłaniali_się obrazowi bestii, byli_pobici.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dano jej też dać ducha obrazowi bestii, aby obraz bestii i mówił, i sprawił, żeby ci, którzy nie pokłonią się obrazowi bestii, mogli zostać zabici.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA kiedy to uczynili, dano jej możliwość ożywić podobiznę bestii, tak że przemówiła. Za jej też sprawą wszyscy, którzy nie pokłonili się podobiźnie bestii, zostali zabici.
18.TOR.PRZ.I pozwolono mu dać ducha owemu obrazowi dzikiego zwierzęcia, aby obraz zwierzęcia przemówił, i uczynił on, by ktokolwiek, kto nie pokłoni się obrazowi zwierzęcia, został zabity.