« Apok 13:1 Apokalipsa Jana 13:2 Apok 13:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A zwierz który widziałem, podobny rysiowi, a nogi jego jako (u) niedźwiedzia, a paszczeka jego jako paszczeka (u) lwa. I dał mu smok moc swoję, i władzą wielką.
2.WUJEK.1923A bestya, którąm widział, podobna była rysiowi, a nogi jéj jako niedźwiedzie, a gęba jéj jako gęba lwowa. I dał jéj smok moc swoję i władzę wielką.
3.RAKOW.NTA ona bestya którąm widział podobna była Rysiowi, a nogi jej jako Niedźwiedzie, a gęba jej jako gęba Lwia; i dał jej Smok moc swoję, i stolicę swoję, i zwierzchność wielką.
4.GDAŃSKA.1881A ta bestyja, którąm widział, podobna była rysiowi, a nogi jej jako niedźwiedzie, a gęba jej jako gęba lwia; i dał jej smok moc swoję i stolicę swoję, i moc wielką.
5.GDAŃSKA.2017A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę.
6.JACZEWSKIPotwór ten podobny był do lamparta, ale nogi miał jakoby niedźwiedzie, a usta jakoby lwie. Smok dał mu swą moc i wielką władzę.
7.APOKALYPSIS.1905A bestya, którą widziałem, była podobną do pantery, a łapy jej jako niedźwiedzia, a paszcza jej, jako paszcza lwa. I dał jej smok siłę swoją, i tron swój i moc wielką.
8.MARIAWICIA bestya, którąm widział, podobna była do rysia, a nogi jej, jako nogi niedźwiedzia, a gęba jej jako gęba lwia. I dał jej smok moc swoją i stolicę swoją i władzę wielką.
9.DĄBR.WUL.1973A bestia, którą ujrzałem, podobna była do rysia, nogi jej jako nogi niedźwiedzia, a paszcza jej jako paszcza lwa. I udzielił jej smok siły swojej i władzy wielkiej.
10.DĄBR.GR.1961A bestia, którą zobaczyłem, podobna była do rysia, nogi jej jak u niedźwiedzia, a paszcza jak paszcza lwa. I przekazał jej smok swoją siłę i swój tron i władzę wielką.
11.TYSIĄCL.WYD5Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - niby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.
12.BRYTYJKAA zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.
13.POZNAŃSKABestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jak u niedźwiedzia, paszcza jej - jak paszcza lwa. A Smok dał jej swoją moc, swój tron i wielką władzę.
14.WARSZ.PRASKABestia, którą widziałem, była podobna do pantery. Miała łapy jakby niedźwiedzia, a paszczę – jakby lwią. Smok przekazał jej swoją siłę, swój tron i wielką władzę.
15.KALETAA bestia, którą widziałem, była podobna lampartowi, a nogi jej jako niedźwiedzie, a gęba jej jako gęba lwia; i dał jej smok moc swoją i stolicę swoją, i moc wielką.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A bestia, którą ujrzałem, była podobna do pantery, jej nogi jakby niedźwiedzia, zaś jej pysk jakby pysk lwa. Smok dał jej także swą moc, swój tron oraz wielką władzę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBestia, o której mówię, była podobna do pantery. Jej łapy były jak u niedźwiedzia, a paszcza jak u lwa. Smok dał jej swoją moc, swój tron oraz wielką władzę.
18.TOR.PRZ.A dzikie zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a stopy jego jak niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa; i dał mu smok swoją moc i swój tron, i wielką władzę.