« Apok 13:4 Apokalipsa Jana 13:5 Apok 13:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I dana mu gęba mówiąca wielkie (rzeczy) i bluźnierstwa. I dana mu władza czynić bitwy miesięcy czterdzieści dwa.
2.WUJEK.1923I dane jéj są usta, mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jéj moc czynić czterdzieści i dwa miesiące.
3.RAKOW.NTI dane są jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierzstwa, i dana jej jest zwierzchność aby czyniła czterdzieści i dwa miesiące.
4.GDAŃSKA.1881I dane jej są usta, mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa; dana jej też jest moc, aby władzę miała przez czterdzieści i dwa miesiące.
5.GDAŃSKA.2017I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Dano jej też moc, aby działała przez czterdzieści dwa miesiące.
6.JACZEWSKII pozwolono potworowi chełpić się, i bluźnić, i mieć władzę przez czterdzieści dwa miesiące.
7.APOKALYPSIS.1905I dane są jej usta, aby mówiły rzeczy wielkie i bluźnierstwa; i daną jest jej moc prowadzenia wojny przez czterdzieści dwa miesiące;
8.MARIAWICII dane są jej usta, mówiące wyniosłe rzeczy i bluźnierstwa; i dana jest jej moc czynić przez czterdzieści i dwa miesiące.
9.DĄBR.WUL.1973I dano jej usta wypowiadające wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i nadano jej władzę działania na przeciąg czterdziestu dwóch miesięcy.
10.DĄBR.GR.1961I zezwolono jej wypowiadać bluźnierstwa i wyrazy pychy dając jej władzę działania na przeciąg czterdziestu dwóch miesięcy.
11.TYSIĄCL.WYD5A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.
12.BRYTYJKAI dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.
13.POZNAŃSKAPozwolono jej przechwalać się i bluźnić, i dano jej swobodę działania przez czterdzieści dwa miesiące.
14.WARSZ.PRASKAZostały jej bowiem dane wargi do przechwalania się i do bluźnierstw. Pozwolono jej działać przez czterdzieści dwa miesiące.
15.KALETAI dane_są jej usta, mówiące wielkie [rzeczy] i bluźnierstwa; i dane_jest jej czynić, co chce [przez] miesiące czterdzieści dwa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zostały jej dane usta, które mówiły wielkie rzeczy oraz bluźnierstwa. Została jej też dana władza, by działać przez czterdzieści dwa miesiące.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Ponadto powierzono jej rządy na czterdzieści dwa miesiące.
18.TOR.PRZ.I dano mu usta mówiące wyniosłe i bluźniercze słowa ; i dano mu władzę działania przez czterdzieści dwa miesiące.