« Psal 19:7 Księga Psalmów 19:8 Psal 19:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(18:9) Prawdy boże[j] prawe, wiesieląc sierca, kaźń boża światła, oświecająca oczy.
2.PS.PUŁAWSKI(18:9) Prawdy boże prawe, wiesielące sierca, kaźń boża światła, oświecająca oczy.
3.WUJEK.1923(19:9) Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serce: przykazanie Pańskie jasne, oświecające oczy.
4.GDAŃSKA.1881(19:9) Przykazania Pańskie są prawe, uweselające serce; przykazanie Pańskie czyste, oświecające oczy.
5.GDAŃSKA.2017Nakazy PANA prawe, radujące serce; przykazanie PANA czyste, oświecające oczy.
6.PS.BYCZ.1854(19:9) Przepisy Pana, prawe, rozweselające ducha; przykazanié Pana czysté, oświécającé oczy.
7.GÖTZE.1937(19:9) Zarządzenia Pana są prawidłowe, rozweselają serce; przykazanie Pańskie jest jasne, i oświeca oczy.
8.CYLKOW(19:9) Rozkazy Boże proste, rozweselają serce; przykazanie Boże jasne, oświeca oczy.
9.KRUSZYŃSKI(19:9) Przykazania Boże prawe: rozweselają serce. Rozkazy Boże jasne: oświecają oczy.
10.ASZKENAZY (19:9) Zalecenia Jehowy są proste a sercu radosne. Rozkazanie Jehowy jasne i rozświetla oczy.
11.SZERUDA(19:9) Rozkazy Pana słuszne, rozweselają serce, przykazanie Pana jasne, oświeca oczy.
12.TYSIĄCL.WYD1(18:9) nakazy Pańskie słuszne — serce radują; przykazanie Pańskie jaśnieje i oświeca oczy;
13.TYSIĄCL.WYD5(19:9) nakazy Pana słuszne - radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy ;
14.BRYTYJKA(19:9) Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.
15.POZNAŃSKA(19:9) nakazy Jahwe są słuszne - przynoszą sercu radość; przykazania Jahwe są nieskazitelne - rozjaśniają oczy;
16.WARSZ.PRASKA(19:9) Nakazy Pańskie są słuszne i radują serce, wyraźna jest wola Pana i wzrok ludzki oświeca.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:9) Rozkazy WIEKUISTEGO są proste rozweselają serce; przykazanie BOGA jest jasne oświeca oczy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(19:9) Polecenia PANA są trafne, Pocieszają serce. Przykazanie PANA wyraźne, Otwiera oczy.