« 2Moj 37:15 2 Księga Mojżeszowa 37:16 2Moj 37:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa ssędy ku rozmajitej potrzebie stołowej, octowe czbany, banie, czesze i kadzidlnice z złota czystego, w ktorych ofierowany mają być płynące rzeczy.
2.WUJEK.1923I naczynie ku różnym potrzebom stołowym, miski, czasze, i kubki, i kadzidlnice, ze złota czystego, w których mają być ofiarowane mokre ofiary.
3.GDAŃSKA.1881Poczynił też naczynia do stołu należące, misy jego i przystawki jego, i kubki jego, i czasze do nalewania ofiar mokrych, z szczerego złota.
4.GDAŃSKA.2017Zrobił też ze szczerego złota naczynia do stołu, misy do niego, czasze, przykrycia i kubki do nalewania.
5.CYLKOWI zrobił naczynia przynależne do stołu: misy jego, i kadzielnice, i dzbanki, i czasze jego, któremi się nalewa, - ze złota szczerego.
6.KRUSZYŃSKIUczynił też naczynia stawiane na stół: jego miski, kadzielnice, czasze i tace, które służyły do libacji; były wykonane ze złota czystego.
7.MIESESNastępnie sporządził sprzęty i naczynia do stołu należące: misy jego, oraz czasze, kielichy i dzbany jego, któremi będzie się rozlewać [ofiary polewne], – ze szczerego złota.
8.TYSIĄCL.WYD5Uczynił także z czystego złota naczynia do stołu: misy i czasze, dzbanki i kubki do składania ofiar płynnych.
9.BRYTYJKAZrobił też przybory, które należą do stołu: jego misy i czasze, jego dzbany i kielichy, którymi składa się ofiary z płynów; zrobił je ze szczerego złota.
10.POZNAŃSKAZrobił także z czystego złota naczynia do stołu: miski, czasze, tace, dzbanki; do nich miały być wlewane ofiary.
11.WARSZ.PRASKASporządził ponadto przedmioty, które znajdują się zazwyczaj na stole, a więc misy, naczynia, puchary i dzbany do składania ofiar płynnych. Wszystko to zostało uczynione z czystego złota.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zrobił także ze szczerego złota naczynia przynależne do stołu: Jego misy, kadzielnice, dzbanki i jego czasze, którymi się nalewa.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotrzebne przy stole misy, czasze, dzbany i kielichy do składania ofiar z płynów wykonano ze szczerego złota.