« 4Moj 19:22 4 Księga Mojżeszowa 20:1 4Moj 20:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przydą synowie israelszczy i wszytko pospolstwo na puszczą Syn miesiąca pirwego i ostał lud w Kades. A tu jest umarła Maryja i pogrzebiona jest na tem mieścu.
2.WUJEK.1923I przyszli synowie Izraelowi i wszystko mnóstwo na puszczą Syn, miesiąca pierwszego: i mieszkał lud w Kades. I umarła tam Marya, i pogrzebiona jest na temże miejscu.
3.GDAŃSKA.1881I przyszło wszystko mnóstwo synów Izraelskich na puszczą Syn, miesiąca pierwszego; i mieszkał lud w Kades; gdzie umarła Maryja, i tamże jest pogrzebiona.
4.GDAŃSKA.2017I przyszło całe zgromadzenie synów Izraela na pustynię Syn w pierwszym miesiącu. I lud zamieszkał w Kadesz. Tam umarła Miriam i tam została pogrzebana.
5.CYLKOWI przybyli synowie Israela, cały zbór, na puszczę Cyn miesiąca pierwszego, i pozostał lud w Kadesz; i umarła tam Mirjam, i pochowaną tam została.
6.KRUSZYŃSKISynowie Izraela, całe zgromadzenie przybyło na pustynię Cin w miesiącu pierwszym i zamieszkał naród w Kadesz. Tam umarła Marja, tam też została pochowana.
7.MIESESGdy Synowie Izraela przybyli całą Gminą do pustyni Cynskiej [Cyn] pierwszego miesiąca i lud osiadł w Kadeszu, – tam umarła Mirjam i tam została pochowaną, –
8.TYSIĄCL.WYD5W pierwszym miesiącu przybyła cała społeczność Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz; tam też umarła i tam została pogrzebana Miriam.
9.BRYTYJKAW pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór, na pustynię Syn. Lud zamieszkał w Kadesz. Tam umarła Miriam i tam została pogrzebana.
10.POZNAŃSKACała społeczność synów Izraela przybyła na pustynię Cin w pierwszym miesiącu. I lud rozłożył się obozem w Kadesz. Tam właśnie zmarła Miriam i tam została pochowana.
11.WARSZ.PRASKACałe zgromadzenie synów Izraela przybyło w pierwszym miesiącu na pustynię Sin. Rozbili namioty w Kadesz, gdzie zmarła i została pochowana Miriam.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem synowie Israela cały zbór, pierwszego miesiąca przybyli na puszczę Cyn i lud pozostał w Kadesz. Tam też umarła Mirjam oraz tam została pochowana.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW pierwszym miesiącu całe zgromadzenie Izraela przybyło na pustynię Syn. Lud zamieszkał w Kadesz. Tam umarła i została pochowana Miriam.