« 4Moj 20:18 4 Księga Mojżeszowa 20:19 4Moj 20:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekli synowie Izraelowi: Bitym gościńcem pójdziemy: a jeźli będziemy pić wodę twoję, my i bydło nasze, damy, co słuszna jest: żadnéj nie będzie o zapłatę trudności, tylko niech prędko przejdziemy.
2.GDAŃSKA.1881I rzekli mu synowie Izraelscy: Bitym gościńcem pójdziemy, a jeślibyśmy wody twoje pili, my i bydła nasze, zapłacimyć je; nic innego nie żądamy, tylko abyśmy pieszo przeszli.
3.GDAŃSKA.2017I synowie Izraela powiedzieli mu: Pójdziemy główną drogą, a jeśli będziemy pili twoją wodę, my i nasze zwierzęta, zapłacimy za to. Niczego innego nie żądamy; tylko przejdziemy pieszo.
4.CYLKOWI rzekli doń synowie Israela: "Gościńcem pójdziemy, a gdybyśmy wody twoje pili, - ja i stada moje, zapłacę cenę ich; jedynie - nic więcej - abym stopami swojemi przeszedł!"
5.KRUSZYŃSKISynowie Izraela rzekli do niego: "Gościńcem pójdziemy, a jeśli będziemy pili z twoich wód, ja i stada moje, dam ci zapłatę. Niema z tem kłopotu; pieszo przejdę".
6.MIESESSynowie Izraela rzekli [nato] doń: „[Ależ] po udeptanej drodze będziemy wychodzili; skoro wodę twoją będziem pić, ja i stada moje, – będę płacił cenę ich. Jedynie bez sporu niechaj przejdę z tem, co należy do mnie”.
7.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli im wówczas Izraelici: Chcemy jedynie przejść utartą drogą. A gdybyśmy pili waszą wodę - tak my, jak i trzody nasze - zapłacimy. Nie chodzi o nic więcej, tylko o zwykłe przejście.
8.BRYTYJKASynowie izraelscy odpowiedzieli mu: Pójdziemy utartą drogą, a jeżeli już my i nasze stada będziemy pić twoją wodę, to zapłacimy za nią; rzecz to błaha. Chodzi tylko o to, abym pieszo przeszedł.
9.POZNAŃSKALecz Izraelici mówili mu: - Pójdziemy utartą drogą, a jeśli będziemy pić twoją wodę - my i nasze stada - zapłacimy należną cenę. Idzie jedynie o to, aby wolno nam było przejść.
10.WARSZ.PRASKAOdrzekli na to synowie Izraela: Będziemy się trzymali wiernie szlaku królewskiego, a gdyby się zdarzyło, że z waszych studni zaczerpiemy wody dla nas i dla naszego bydła, zapłacimy według wyznaczonej ceny. Nie chodzi nam o nic więcej, tylko o przejście przez wasz kraj.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem synowie Israela powiedzieli do niego: Pójdziemy gościńcem, a gdybyśmy pili twoje wody ja i moje stada zapłacę ich cenę; chcę jedynie abym przeszedł swoimi stopami, nic więcej.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas synowie Izraela ponowili prośbę: Pozwól nam przejść główną drogą. Jeśli wraz z naszymi stadami skorzystamy z twojej wody, to chętnie ci zapłacimy. Chcielibyśmy jedynie przejść pieszo.