« 1Moj 31:15 1 Księga Mojżeszowa 31:16 1Moj 31:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPGdyż jest Bog otjął wszytko zboże naszemu oćcu a dał nam a naszym synom, uczyńże to, csożci Bog przykazał”.
2.WUJEK.1923Ale Bóg odjął majętności ojca naszego, i podał je nam i synom naszym: a tak wszystko uczyń, coć Bóg przykazał.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem wszystko bogactwo, które odjął Bóg ojcu naszemu, nasze jest, i synów naszych; przetoż teraz wszystko uczyń, coć Bóg rozkazał.
4.GDAŃSKA.2017Bo całe bogactwo, które Bóg odebrał naszemu ojcu, jest nasze i naszych synów. Dlatego teraz zrób wszystko, co ci Bóg rozkazał.
5.NEUFELD.1863Gdyż cały dobytek, który odebrał Bóg ojcu naszemu, do nas należy i do dzieci naszych, a teraz zrób wszystko co mówił ci Bóg.
6.CYLKOWZaprawdę, całe bogactwo, które oddzielił Bóg od ojca naszego, naszém jest i synów naszych. A teraz wszystko, co rozkazał Bóg tobie, uczyń!"
7.KRUSZYŃSKIPrzeto cały majątek, który Bóg odjął ojcu naszemu, do nas należy i do dzieci naszych. Czyń teraz wszystko, co ci Bóg powiedział".
8.MIESESZaiste całe bogactwo, które Bóg ocalił przed ojcem naszym, ono nam należy się i synom naszym; – a teraz uczyń wszystko, co Bóg rzekł do ciebie”.
9.TYSIĄCL.WYD5Słusznie więc całe mienie, które Bóg oddzielił od mienia ojca naszego, należy do nas i do naszych synów. Teraz więc czyń to wszystko, co Bóg ci rozkazał!
10.BRYTYJKATak tedy wszystko bogactwo, które Bóg odebrał ojcu naszemu, należy do nas i do synów naszych. Czyń więc teraz wszystko, co ci Bóg rozkazał.
11.POZNAŃSKACałe zatem bogactwo, które Bóg odjął naszemu ojcu, nam się należy i naszym synom. Wobec tego rób wszystko, co ci Bóg rozkazał.
12.WARSZ.PRASKACzyż wszystko to, co Bóg odjął naszemu ojcu, nie powinno należeć się nam i naszym synom? Tak więc czyń teraz spokojnie to wszystko, co ci Bóg rozkazał.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, nasze i naszych synów jest całe bogactwo, które Bóg oddzielił od naszego ojca. Dlatego teraz uczyń wszystko, co ci Bóg rozkazał.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaściwie całe bogactwo, które odebrał Bóg naszemu ojcu, należy do nas i do naszych synów. Teraz więc czyń wszystko, co powiedział ci Bóg.