« 1Moj 31:20 1 Księga Mojżeszowa 31:21 1Moj 31:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż był odszedł ze wszym, cso jimiał, a przez rzekę się przebrał i jechał ku gorze Galaad,
2.WUJEK.1923A gdy poszedł tak sam, jako wszystko, do czego miał prawo, i przeprawiwszy się przez rzekę, ciągnął ku górze Galaad,
3.GDAŃSKA.1881I uciekł sam ze wszystkiem co miał, a wstawszy przeprawił się przez rzekę, i udał się ku górze Galaad.
4.GDAŃSKA.2017Uciekł więc ze wszystkim, co miał. Wstał i przeprawił się przez rzekę, i udał się ku górze Gilead.
5.NEUFELD.1863Uciekł więc on i wszystko co do niego należało, i wybrał się i przeprawił się przez rzekę, i zwrócił oblicze swoje ku górze Gilead.
6.CYLKOWI tak uszedł on, i wszystko co doń należało, i wybrał się i przeprawił się przez rzekę, i zwrócił oblicze swoje ku górze Gilead.
7.KRUSZYŃSKII uciekł sam i wszyscy, którzy z nim byli; powstawszy, przeprawił się przez rzekę i zwrócił się ku górze Galaad.
8.MIESESOn uszedł sam ze wszystkiem, co posiadał; wstał i przeprawił się przez Strumień [Eufrat] i kierował się ku Górze Gileadu [Gil’ad].
9.TYSIĄCL.WYD5Tak więc uciekł on wraz z całym dobytkiem i rozpoczynając wędrówkę, przeprawił się przez rzekę, a potem skierował się w stronę wyżyny Gileads.
10.BRYTYJKAUciekł więc ze wszystkim, co miał. Wyruszył i przeprawił się przez rzekę, i skierował się w stronę pogórza Gilead.
11.POZNAŃSKAUszedł tedy ze wszystkim, co do niego należało; potem spiesznie przeprawił się przez rzekę, kierując się w stronę wyżyny Gilead.
12.WARSZ.PRASKATak więc uciekł z całym swoim dobytkiem. Przeprawił się najpierw przez rzekę [Eufrat], a potem ruszył w stronę wyżyny Gileadu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak więc uszedł on oraz wszystko, co do niego należało; wybrał się, przeprawił przez rzekę i zwrócił swoje oblicze ku górze Gileat.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITUciekł więc ze wszystkim, co posiadał. Wstał, przeprawił się przez rzekę [Eufrat] i skierował się w stronę pogórza Gilead.