« 1Moj 31:25 1 Księga Mojżeszowa 31:26 1Moj 31:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest ku Jakobowi: „Przecz jeś to uczynił, iżeś tajemnie zawiodł dziewki moje zabiję cię mieczem?
2.WUJEK.1923I rzekł do Jakóba: Czemuś tak uczynił, żeś krom wiedzenia mego zabrał córki moje, jakoby mieczem poimane?
3.GDAŃSKA.1881Tedy Laban rzekł do Jakóba: Cóżeś uczynił, żeś się wykradł potajemnie ode mnie, a uwiodłeś córki moje, jakoby pojmane mieczem?
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Laban powiedział do Jakuba: Coś ty zrobił, że się wykradłeś potajemnie ode mnie i uprowadziłeś moje córki jak pojmane mieczem?
5.NEUFELD.1863I rzekł Laban do Jakoba: cożeś uczynił, iż ukradłeś serce moje i uprowadziłeś córki moje jak branki wojenne?
6.CYLKOWI rzekł Laban do Jakóba: "Cóżeś uczynił, żeś podszedł mnie, a uprowadził córki moje jako branki wojenne?
7.KRUSZYŃSKIRzekł Laban do Jakóba: "Cóżeś ty narobił? Nadużyłeś mego zaufania i uprowadziłeś moje córki jako branki mieczem pojmane!
8.MIESESi Laban rzekł do Jakóba: „Cóż ty uczyniłeś, iżeś okradł umysł mój i uprowadziłeś córki moje, jak wojenne branki?
9.TYSIĄCL.WYD5I wtedy Laban rzekł do Jakuba: Cóż uczyniłeś? Oszukałeś mnie i uprowadziłeś moje córki jak branki wojenne!
10.BRYTYJKAWtedy rzekł Laban do Jakuba: Cóżeś to uczynił? Zmyliłeś mnie i zabrałeś córki moje jak branki wojenne.
11.POZNAŃSKARzekł natenczas Laban do Jakuba: - Dlaczegoś tak uczynił, zwodząc mnie? Uprowadziłeś córki moje, jak gdyby były zdobyte mieczem!
12.WARSZ.PRASKAI powiedział do Jakuba: Cóżeś ty zrobił? Oszukałeś mnie i uprowadziłeś mi córki, jakby branki wojenne.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Laban powiedział do Jakóba: Co uczyniłeś, że mnie podszedłeś oraz uprowadziłeś moje córki jak wojenne branki?
14.EIB.BIBLIA.2016.LITLaban nie krył rozczarowania: Co ty zrobiłeś? - wyrzucił. - Dlaczego mnie zmyliłeś, a moje córki uprowadziłeś niczym branki wojenne?