« 1Moj 31:31 1 Księga Mojżeszowa 31:32 1Moj 31:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle iże jeś mię złodziejstwem pomowił, u kogokoli swe bogi najdziesz, będzie przede wszemi braty naszymi zagubion. Patrzy, a csokoli swego najdziesz u nas, to zabierz”. To jest mowił, iże nie wiedział, aby Rachel ukradła jego modły.
2.WUJEK.1923A cóż mię w złodziejstwie pomawiasz: u kogokolwiek najdziesz bogi twoje, niech zabit będzie przed bracią naszą. Szukaj, cokolwiek twego u mnie najdziesz, to weźmij. To mówiąc, nie wiedział, żeby Rachel ukradła bałwany.
3.GDAŃSKA.1881Lecz ten, u kogo znajdziesz bogi twoje, niech umrze; przed bracią naszą poznajże, co twego u mnie, i weźmij sobie; a nie wiedział Jakób, że je Rachel ukradła.
4.GDAŃSKA.2017Lecz ten, u kogo znajdziesz twoje bożki, niech umrze. Sprawdź w obecności naszych braci, czy coś twojego jest u mnie, i weź sobie. Jakub nie wiedział bowiem, że Rachela je ukradła.
5.NEUFELD.1863U kogo zaś znajdziesz Bogów swoich, ten oby nie żył! w obec braci naszych rozpoznawaj swoje co jest u mnie i weź sobie. (Bo Jakob nie wiedział iż Rachel je ukradła).
6.CYLKOWTen zaś, u którego znajdziesz bogi twoje, żyć nie będzie; wobec krewnych naszych rozpoznawaj, co jest u mnie, i zabierz sobie!" A nie wiedział Jakób, iż Rachel je skradła.
7.KRUSZYŃSKIJeśli u kogo znajdziesz bóstwa swoje, ten niech nie pozostanie z żywymi. Szukaj sobie, czy jest co u mnie i zabierz sobie". Jakób nie wiedział, że Rachela je ukradła.
8.MIESESU kogokolwiek znajdziesz bogi swoje, – przy życiu nie zostanie. Wobec braci naszych poznaj sobie, co masz u mnie, i weź sobie”. Jakób nie wiedział, iż Rachela je skradła.
9.TYSIĄCL.WYD5Ten zaś, u którego znajdziesz swoje posążki, niech straci życie! W obecności krewnych naszych przeszukaj to, co jest przy mnie, i zabierz sobie. Nie wiedział bowiem Jakub, że to Rachela je skradła.
10.BRYTYJKANatomiast ten, u którego znajdziesz bożki swoje, niech umrze! W obecności krewnych naszych zbadaj, co twego jest u mnie, i weź to sobie. A Jakub nie wiedział, że Rachela je skradła.
11.POZNAŃSKAJednakże przy kim odnajdziesz swoje bóstwa, ten niech umiera! W obecności naszych braci poszukaj, cokolwiek twego jest u mnie, i zabierz sobie! Jakub wszakże nie wiedział, że Rachela je ukradła.
12.WARSZ.PRASKAAle teraz niech zginie ten, u kogo znajdziesz twoje posążki. Na oczach naszych przeszukaj cały nasz dobytek i zabierz to, co uznasz za swoje. [Niestety], Jakub nie wiedział, że to właśnie Rachel skradła posążki bożków.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ten, u którego znajdziesz twoich bogów nie będzie żył; rozpoznawaj wobec naszych krewnych, co jest twoje i zabierz sobie. Ponieważ Jakób nie widział, że je ukradła Rachela.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do bożków, u kogokolwiek je znajdziesz, nie pozostanie przy życiu! W obecności naszych krewnych sprawdź, co twojego jest u mnie - i weź to sobie. Jakub nie wiedział natomiast, że to Rachela ukradła te bożki.