« 1Moj 31:32 1 Księga Mojżeszowa 31:33 1Moj 31:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Laban wszedł w stan Jakobow a w stan Lije swej dziewki starszej, a w obojoch czeladź stała, nics nie nalazł. A gdyż był wszedł w stan Rachelin swej dziewki,
2.WUJEK.1923Wszedłszy tedy Laban do namiotu Jakóba, i Lii, i obu służebnic, nie nalazł. A gdy wchodził do namiotu Rachele,
3.GDAŃSKA.1881Wszedł tedy Laban do namiotu Jakóbowego, i do namiotu Lii, i do namiotu obydwóch służebnic, a nie znalazł; a wyszedłszy z namiotu Lii wszedł do namiotu Racheli.
4.GDAŃSKA.2017Laban wszedł więc do namiotu Jakuba i do namiotu Lei, a także do namiotu obu służących, ale nic nie znalazł. Gdy wyszedł z namiotu Lei, wszedł do namiotu Racheli.
5.NEUFELD.1863I poszedł Laban do namiotu Jakoba i do namiotu Leah, i do namiotu dwóch służebnic i nie znalazł i wyszedł z namiotu Leah i przyszedł do namiotu Racheli.
6.CYLKOWI wszedł Laban do namiotu Jakóba, i do namiotu Lei, i do namiotu dwu służebnic, ale nie znalazł; i wyszedł z namiotu Lei, i wszedł do namiotu Racheli.
7.KRUSZYŃSKILaban wszedł do namiotu Jakóba, do namiotu Liji i do namiotu dwóch służebnic, lecz nic nie znalazł. A wyszedłszy z namiotu Liji, wszedł do namiotu Racheli.
8.MIESESLaban wszedł do namiotu Jakóba, do namiotu Lei i do namiotu służebnic, ale nie znalazł, potem wyszedł z namiotu Lei i wszedł do namiotu Racheli.
9.TYSIĄCL.WYD5Wszedł więc Laban do namiotu Jakuba, do namiotu Lei i dwóch niewolnic, lecz nic nie znalazł. Wyszedłszy z namiotu Lei, wszedł do namiotu Racheli.
10.BRYTYJKAWszedł więc Laban do namiotu Jakuba i do namiotu Lei, i do namiotu obydwu służących, lecz nic nie znalazł. A gdy wyszedł z namiotu Lei, wszedł do namiotu Racheli.
11.POZNAŃSKALaban wszedł więc do namiotu Jakuba, potem Lei, a także do namiotu obu służebnic, lecz nie znalazł niczego. Wyszedł więc z namiotu Lei i wszedł do namiotu Racheli.
12.WARSZ.PRASKALaban przeszukał namiot Jakuba, Lei i dwóch niewolnic, ale niczego nie znalazł. Z namiotu Lei przeszedł do namiotu Racheli.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Laban wszedł do namiotu Jakóba, do namiotu Lei i do namiotu służebnic, ale nic nie znalazł; więc wyszedł z namiotu Lei oraz wszedł do namiotu Racheli.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITLaban przeszukał więc namiot Jakuba, następnie Lei, potem obu służących, ale nic nie znalazł. A gdy wyszedł z namiotu Lei, udał się do namiotu Racheli.