« 1Moj 31:35 1 Księga Mojżeszowa 31:36 1Moj 31:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA z tym się nań Jakob rozgniewał i rzekł: „Przecz jeś mi to uczynił? Cso jeśm przeciw tobie zawinił, żeś się tako barzo rozgniewał
2.WUJEK.1923A nadąwszy się Jakób z fukiem rzekł: Przez którą winę moję, i który grzech mój, takieś się zapalił za mną:
3.GDAŃSKA.1881Rozgniewał się tedy Jakób, i fukał na Labana; a odpowiadając Jakób, rzekł do Labana: Cóż za przestępstwo moje, co za grzech mój, żeś mię gonił zapaliwszy się?
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Jakub rozgniewał się i zganił Labana. I Jakub powiedział do Labana: Jakie jest moje przestępstwo i jaki mój grzech, że goniłeś mnie w gniewie?
5.NEUFELD.1863I rozgniewał się Jakob i kłócił się z Labanem i zaczął Jakob i mówił do Labana: jakiż jest występek mój, jakież jest przewinienie moje, iż goniłeś za mną?
6.CYLKOWI rozgniewał się Jakób i złajał Labana; i zaczął Jakób i rzekł do Labana: "Jakiż występek mój, i jakiż grzech mój, że ścigałeś mnie?
7.KRUSZYŃSKIA Jakób się gniewał i robił wyrzuty Labanowi, a zacząwszy Jakób mówić, rzekł do Labana: "Jakiż to występek mój, jakie przewinienie moje, żeś tak rozgorzał przeciwko mnie?
8.MIESESJakób rozgniewał się i spierał z Labanem; Jakób odezwał się i rzekł do Labana: „W czem zbrodnia moja, w czem mój grzech, iż pędziłeś za mną?
9.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Jakub rozgniewał się i zaczął czynić gorzkie wyrzuty Labanowi tymi słowami: Jakiż popełniłem występek i jaką nieprawość, że mnie ścigasz,
10.BRYTYJKAWtedy rozgniewał się Jakub i czynił wyrzuty Labanowi, mówiąc: Jakiż to mój występek i jaki mój grzech, że tak ostro na mnie nastajesz?
11.POZNAŃSKAWtedy Jakub zawrzał gniewem i czyniąc wymówki Labanowi, tak powiedział do niego: - Jakaż to moja wina? Jaki mój grzech, że ścigałeś mnie w gniewie?
12.WARSZ.PRASKAW końcu Jakub rozgniewał się i zniecierpliwiony powiedział do Labana: A cóż to za przestępstwo popełniłem? Czy dopuściłem się czegoś złego, że tak mnie ścigasz?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jakób się rozgniewał, po czym złajał Labana. Zaczynając, powiedział do Labana: Jaki jest mój występek, czy moja wina, że mnie ścigałeś?
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jakub nie wstrzymywał już gniewu. Zaczął robić Labanowi wyrzuty: Jakiego dopuściłem się przestępstwa? Co jest moim grzechem, że mnie tak zaciekle ścigasz?