« 1Moj 31:44 1 Księga Mojżeszowa 31:45 1Moj 31:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Jakob weźmie kamień i wzwiodł ji na znamię,
2.WUJEK.1923Wziął tedy Jakób kamień, i postawił go na znak:
3.GDAŃSKA.1881I wziął Jakób kamień, a postawił go na znak.
4.GDAŃSKA.2017I Jakub wziął kamień, i postawił go jako pomnik.
5.NEUFELD.1863I wziął Jakob kamień i wystawił go, jako pomnik.
6.CYLKOWI wziął Jakób kamień i postawił go jako pomnik.
7.KRUSZYŃSKIWziął tedy Jakób kamień i postawił zeń słup.
8.MIESESJakób wziął tedy kamień i poświęcił go na pomnik
9.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Jakub wybrał jeden kamień i postawił jako stelę,
10.BRYTYJKAWziął tedy Jakub kamień i postawił go jako pomnik.
11.POZNAŃSKAI Jakub wziął kamień, i ustawił go jako masebę.
12.WARSZ.PRASKAWziął tedy Jakub kamień, postawił go jakby ołtarz
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jakób wziął kamień i postawił go jako pomnik.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub wziął wówczas kamień i postawił go jako pomnik.