« 1Moj 31:46 1 Księga Mojżeszowa 31:47 1Moj 31:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPjemuż to Laban zdział ❬...❭ stolec świadectwa on podług swego języka, a on też podług swego.
2.WUJEK.1923Którą nazwał Laban kupą Świadka: a Jakób kupą Świadectwa, obaj według własności języka swego.
3.GDAŃSKA.1881I nazwał ją Laban Jegar Sahaduta, a Jakób ją nazwał Galed.
4.GDAŃSKA.2017I Laban nazwał go Jegar Sahaduta, a Jakub go nazwał Galed.
5.NEUFELD.1863I nazwał go Laban Jegar Sahadutha, a Jakob nazwał go Galed.
6.CYLKOWI nazwał go Laban: Jegar-Sahadutha, a Jakób nazwał go: Galed.
7.KRUSZYŃSKII nazwał go Laban Jegar Sahadutha, a Jakób nazwał go Galaad.
8.MIESESktóry Laban nazwał „Jěgarsahădūta”, a Jakób nazwał go „Galed” [Gal’ed].
9.TYSIĄCL.WYD5Laban nazwał to wzniesienie Jegar Sahaduta, Jakub zaś Galed.
10.BRYTYJKALaban nazwał go Jegar Sahaduta, a Jakub nazwał go Galed.
11.POZNAŃSKALaban nazwał go Jegar Sahaduta, a Jakub Gal-ed.
12.WARSZ.PRASKAMiejscu temu Laban nadał nazwę: Jegar Sahaduta, a Jakub – Galed.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Laban nazwał go Jegar–Sahadutha, a Jakób Galed.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITLaban nazwał ten kopiec Jegar-Sahaduta, a Jakub nazwał go Galed.