« 1Moj 31:47 1 Księga Mojżeszowa 31:48 1Moj 31:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy rzekł jest Laban: „Stolec ten to będzie świadek miedzy mną a miedzy tobą od dzisiejszego dnia”, a przeto są jemu zdziano Galaad, to jest stolec świadeczstwa.
2.WUJEK.1923I rzekł Laban: Kupa ta będzie świadkiem między mną a tobą dzisiaj, i dlatego nazwano jest imię jéj Galaad, to jest, kupa świadka.
3.GDAŃSKA.1881Bo mówił Laban: Kupa ta niech będzie świadkiem między mną i między tobą dzisiaj; przetoż Jakób nazwał imię jej Galed,
4.GDAŃSKA.2017Bo Laban mówił: Ten stos niech będzie dziś świadkiem między mną a tobą. Dlatego Jakub nazwał go Galed;
5.NEUFELD.1863I rzekł Laban: stos ten niechaj będzie świadkiem między mną a między tobą dzisiaj; dla tego nazwano imię jego Galed,
6.CYLKOWI rzekł Laban: "Kopiec ten świadkiem między mną a tobą dzisiaj!" Przeto nazwano imię jego: Galed.
7.KRUSZYŃSKII rzekł Laban: "Ten kopiec jest dzisiaj świadkiem pomiędzy mną a pomiędzy tobą". Dlatego dano mu nazwę Galaad,
8.MIESESLaban rzekł wówczas: „Niech ten kopiec [gal] będzie świadkiem [ed] dziś pomiędzy mną a tobą”, dlatego nazwano go: „Galed”,
9.TYSIĄCL.WYD5Laban przy tym dodał: Niechaj ten pagórek będzie odtąd świadectwem [zgody] między mną a tobą. Dlatego nazwał go Galed
10.BRYTYJKAPotem rzekł Laban: Ten kopiec niech będzie dzisiaj świadectwem zgody między mną a między tobą. Dlatego nazwał go Galed
11.POZNAŃSKALaban zaś rzekł: - Ten kopiec staje się dziś świadkiem dla nas obu. Dlatego nazwał go Gal-ed,
12.WARSZ.PRASKATen kopiec z kamieni – powiedział Laban – niech będzie od dziś znakiem przymierza między mną i tobą. Dlatego i sam kopiec nazwano Galed [to znaczy: Wzgórze Świadectwa]
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Laban też powiedział: Ten kopiec jest dzisiaj świadkiem pomiędzy mną a tobą. Dlatego jego imię nazwano Galed.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITLaban oświadczył: Niech ten kopiec będzie dziś świadkiem między mną a tobą! - dlatego nazwał go Galed