« 1Moj 31:48 1 Księga Mojżeszowa 31:49 1Moj 31:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI lepak rzekł Laban: „Oberzi, Panie Boże, ❬...❭ miedzy nama, ❬...❭ [będzieli to tako].
2.WUJEK.1923Niechaj widzi i sądzi Pan między nami, gdy odejdziemy od siebie.
3.GDAŃSKA.1881I Myspa; albowiem rzekł Laban: Niech upatruje Pan między mną i między tobą, gdy się rozejdziemy jeden od drugiego.
4.GDAŃSKA.2017I Myspa, bo Laban powiedział: Niech PAN czuwa nade mną i nad tobą, gdy się oddalimy od siebie.
5.NEUFELD.1863i także Micpah, albowiem mówił: oby doglądał Wiekuisty między mną a między tobą, nawet gdy będziemy nieobecni jeden od drugiego.
6.CYLKOWMicpą zaś, ponieważ mówił: "Niechaj wejrzy Wiekuisty między mną a tobą, gdy rozstaniem się jeden z drugim!
7.KRUSZYŃSKIi również Micpa, ponieważ rzekł Laban: "Niechaj Bóg baczy na mnie i na ciebie, gdy rozłączymy się jeden od drugiego.
8.MIESESteż i: „Micpa”, ponieważ rzekł: „Niech Wiekuisty rozpatrzy [jicef] między mną a tobą, skoro oddalimy się jeden od drugiego,
9.TYSIĄCL.WYD5i Mispa, mówiąc: Niechaj Pan stoi na straży między mną a tobą, gdy się rozstaniemy!
10.BRYTYJKAI Mispa, mówiąc: Niech Pan będzie stróżem między mną i między tobą, gdy się rozstaniemy.
11.POZNAŃSKAa także Micpa, bo rzekł: - Niech Jahwe czuwa nade mną i nad tobą, gdy oddalimy się jeden od drugiego.
12.WARSZ.PRASKAi Mispa [to znaczy: Wieża Strażnika]; powiedziano bowiem sobie: Niech Jahwe strzeże i mnie, i ciebie, kiedy się już rozstaniemy.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Micpą, ponieważ mówił: Niech Wiekuisty uporządkuje pomiędzy mną a tobą, kiedy się rozstaniemy jeden z drugim.
14.EIB.BIBLIA.2016.LIToraz Mispa, bo powiedział: Niech sam PAN stoi na straży między nami, kiedy już rozstaniemy się ze sobą.