« 1Moj 31:53 1 Księga Mojżeszowa 31:54 1Moj 31:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭
2.WUJEK.1923I ofiarowawszy ofiary na górze, wezwał braciéj swéj, aby jedli chleb. Którzy najadłszy się zostali tam.
3.GDAŃSKA.1881I nabił Jakób bydła na górze, i wezwał braci swej ku jedzeniu chleba. Tedy jedli chleb, i nocowali na onej górze.
4.GDAŃSKA.2017Potem Jakub złożył na wzgórzu ofiarę i wezwał swych braci do jedzenia chleba. Jedli więc chleb i nocowali na tym wzgórzu.
5.NEUFELD.1863I Jakob zarznął bydlę na górze, i zaprosił braci swoich aby jedli potrawy i zjedli potrawę i przenocowali w górach.
6.CYLKOWI zarznął Jakób ofiary na górze, i zaprosił brać swoję, aby spożyli chléb; i spożyli chléb, i przenocowali na górze.
7.KRUSZYŃSKII złożył Jakób ofiarę na górze i zwołał swoich braci, aby jedli chleb i jedli chleb i nocowali na górze.
8.MIESESJakób zarżnął ofiary na Górze i zaprosił braci swoich do spożycia biesiady, oni spożyli biesiadę i przenocowali na Górze.
9.TYSIĄCL.WYD5A potem Jakub zabił na owej wyżynie zwierzęta na ofiarę, po czym zaprosił swych krewnych na posiłek. A gdy się posilili, ułożyli się do snu na tej wyżynie.
10.BRYTYJKAPotem złożył Jakub ofiarę rzeźną na górze i zaprosił krewnych swoich na posiłek. A gdy spożyli posiłek, przenocowali na górze.
11.POZNAŃSKAZłożył też Jakub na wzgórzu ofiarę i zwołał swoich krewnych na ucztę. Ucztowali więc i spędzili noc na tym wzgórzu.
12.WARSZ.PRASKAA potem złożył Jakub na górze ofiarę z zabitego zwierzęcia i zaprosił wszystkich swoich do wspólnego posiłku. Posiliwszy się, spędzili resztę nocy na tym wzgórzu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Jakób zarżnął na górze ofiary oraz zaprosił swoich braci, aby spożyli chleb; także przenocowali na górze.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Jakub złożył tam na górze ofiarę rzeźną i zaprosił swoich krewnych na ucztę. Odbyli ją razem i przenocowali na pogórzu.