« 1Moj 31:5 1 Księga Mojżeszowa 31:6 1Moj 31:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wy dobrze wiecie, iże jeśm wszą mocą służył oćcu waszemu,
2.WUJEK.1923I same wiecie, iżem ze wszystkich sił moich służył ojcu waszemu.
3.GDAŃSKA.1881Wy też same wiecie, żem ze wszystkich sił moich służył ojcu waszemu;
4.GDAŃSKA.2017Wy też same wiecie, że ze wszystkich moich sił służyłem waszemu ojcu;
5.NEUFELD.1863Wy zaś wiecie, że całą siłą swoją służyłem ojcu waszemu.
6.CYLKOWWy też same wiecie, że z całych sił moich służyłem ojcu waszemu.
7.KRUSZYŃSKIWy wiecie, że z całym wysiłkiem moim służyłem ojcu waszemu;
8.MIESESWy wiecie, iż służyłem ojcu waszemu z całych moich sił,
9.TYSIĄCL.WYD5Wy same najlepiej wiecie, że choć z całych sił służyłem ojcu waszemu,
10.BRYTYJKAWy same przecież wiecie, żem służył ojcu waszemu ze wszystkich sił swoich,
11.POZNAŃSKAWy wiecie, że służyłem waszemu ojcu ze wszystkich sił.
12.WARSZ.PRASKASame dobrze wiecie, że wszystkie swoje siły poświęcałem w służbie u waszego ojca.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy wiecie, że z całych moich sił służyłem waszemu ojcu.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWy same wiecie, że z całej mocy służyłem waszemu ojcu.