« Jan 4:9 Ewangelia Jana 4:10 Jan 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział Jezus i rzekł jej: Gdybyś wiedziała dar Boży, a kto jest mówiący tobie: Daj mi pić; tyby go prosiła, a dałby tobie wody żywej.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Jezus i rzekł jéj: Byś wiedziała dar Boży i kto jest, coć mówi: Daj mi pić, tedybyś go snadź była prosiła, a dałciby wodę żywą.
3.RAKOW.NTOdpowiedział Jezus, i rzekł jej: Byś wiedziała dar Boży, i kto jest, co mówi tobie: Daj mi pić; tybyś go prosiła, a on dałciby wodę żywiącą.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Jezus i rzekł jej: Gdybyś wiedziała ten dar Boży, i kto jest ten, co ci mówi: Daj mi pić, ty byś go prosiła, a dałby ci wodę żywą.
5.GDAŃSKA.2017Jezus jej odpowiedział: Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: Daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej.
6.SZCZEPAŃSKIJezus odpowiedział i rzekł jej: Gdybyś poznała dar Boży, i kim jest Ten, który ci mówi: »Daj Mi pić«, wtedybyś napewno prosiła Go, a dałby ci wody żywej.
7.MARIAWICIOdpowiedział Jezus i rzekł jej: Gdybyś wiedziała o Darze Bożym i Kto jest Ten, co ci mówi: Daj Mi pić, – tedybyś z pewnością prosiła Go, a dałby ci Wodę Żywą.
8.GRZYM1936Jezus jej odpowiedział: Gdybyś poznała dar Boży i tego, kto ci mówi: daj mi pić, sama, być może, prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej.
9.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając Jezus rzekł jej: Gdybyś znała dar Boży i kim jest ten, kto ci mówi: Daj mi pić, zapewne prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej:
10.DĄBR.GR.1961Odpowiadając Jezus rzekł jej: Gdybyś znała dar Boży i wiedziała kim jest ten, kto ci mówi: Daj mi pić, prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej.
12.BRYTYJKAOdpowiadając jej Jezus, rzekł do niej: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, i dałby ci wody żywej.
13.POZNAŃSKAJezus jej odpowiedział: - Gdybyś wiedziała, co to za dar Boży i kim jest Ten, który mówi do ciebie: Daj Mi pić, to ty byś Go prosiła, a On dałby ci wody żywej.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus rzekł na to: Gdybyś ty wiedziała, co to jest dar Boży i kim jest Ten, który mówi do ciebie: Daj mi pić! – sama prosiłabyś Go natychmiast, a On dałby ci wody żywej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus odpowiadając, rzekł jej: Gdybyś dostrzegła dar Boga oraz kim jest ten, który do ciebie mówi: Daj mi pić; ty byś go poprosiła, a dałby ci wodę żyjącą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest Ten, który cię prosi: Daj mi pić, sama prosiłabyś Go, a On dałby ci wody żywej.
17.TOR.PRZ.Jezus w odpowiedzi, rzekł jej: Gdybyś znała dar Boga i kim jest Ten, który mówi do ciebie: Daj mi pić, to byś Go prosiła, a dałby ci wody żywej.