« Jan 4:11 Ewangelia Jana 4:12 Jan 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aza ty więtszy jesteś nad ojca naszego Jakoba, który dał nam tę studnię, i sam z niej pił, i synowie jego, i bydło jego?
2.WUJEK.1923Izażeś ty większy jest niźli ojciec nasz Jakób, który nam studnią dał, i sam z niéj pił i synowie jego i dobytek jego?
3.RAKOW.NTIzażeś ty więtszy jest nad Ojca naszego Jakóba, który nam dał tę studnią, i sam z niej pił, i synowie jego, i bydła jego?
4.GDAŃSKA.1881Izażeś ty jest większy niżeli ojciec nasz Jakób, który nam dał tę studnię, i sam z niej pił, i synowie jego, i dobytek jego?
5.GDAŃSKA.2017Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowie i jego dobytek?
6.SZCZEPAŃSKICzyś Ty większy od ojca naszego Jakóba, który nam dał <tę> studnię, i sam z niej pił i synowie jego i trzody jego?
7.MARIAWICIIzaliś ty jest większy niżli ojciec nasz Jakób, który dał nam studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i bydło jego?
8.GRZYM1936Czyś ty większy od ojca naszego Jakóba, który studnię nam dał i sam z niej pił a także i synowie jego wraz z dobytkiem?
9.DĄBR.WUL.1973Czyż jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam studnię, sam z niej pił, synowie jego i trzody?
10.DĄBR.GR.1961Czyż jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił, synowie i jego trzody?
11.TYSIĄCL.WYD5Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?
12.BRYTYJKACzy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego?
13.POZNAŃSKACzyżbyś Ty był większy od naszego praojca Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił i synowie jego, i trzody?
14.WARSZ.PRASKACzy uważasz się za kogoś większego niż ojciec nasz, Jakub, który dał nam tę studnię? To właśnie z niej pił on sam, jego synowie i jego bydło.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy ty jesteś znaczniejszy od naszego przodka Jakóba, który dał nam tą studnię, sam z niej pił, oraz jego synowie i jego trzody?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzyżbyś Ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego stada?
17.TOR.PRZ.Czy Ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i jego synowie, i jego trzody?