« Jan 4:13 Ewangelia Jana 4:14 Jan 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ktoby pił wodę, którą ja dam jemu, nie będzie pragnąć na wieki, ale woda którą ja dam jemu, będzie wniem źrzódłem wody skaczącej do żywota wiecznego.
2.WUJEK.1923Ale woda, którą mu Ja dam, stanie się w nim źródłem wody, wyskakującéj ku żywotowi wiecznemu.
3.RAKOW.NTLecz ktoby pił z onej wody, którą ja dam jemu, nie upragnie na wieki; ale ona woda, którą ja dam jemu, sstanie się w nim stokiem wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu.
4.GDAŃSKA.1881Lecz kto by pił onę wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki; ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w nim studnią wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu.
5.GDAŃSKA.2017Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.
6.SZCZEPAŃSKIkto jednak pić będzie z wody, jaką Ja mu dam, <nigdy> pragnąć nie będzie na wieki; bo woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody, tryskającej na żywot wieczny.
7.MARIAWICIale ktoby się napił tej Wody, Którą Ja mu dam, na wieki nie będzie pragnął; ale ta Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem Wody, wyskakującej ku żywotowi wiecznemu.
8.GRZYM1936ale woda, którą ja mu dam, stanie się mu źródłem wody tryskającej na życie wiekuiste.
9.DĄBR.WUL.1973Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.
10.DĄBR.GR.1961Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu.
12.BRYTYJKAAle kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.
13.POZNAŃSKAKto zaś napije się tej wody, którą Ja mu dam, nigdy już nie zazna pragnienia. Ale woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu.
14.WARSZ.PRASKALecz kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nigdy już nie będzie pragnął. Woda, którą ode Mnie otrzyma, stanie się w nim źródłem wody płynącej ku życiu wiecznemu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś kto wypije z wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieczność; a woda którą mu dam, stanie się w nim zdrojem wody, co wytryskuje ku życiu wiecznemu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym.
17.TOR.PRZ.Lecz kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki; ale woda, którą mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.