« Jan 4:24 Ewangelia Jana 4:25 Jan 4:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu niewiasta: Wiem iż Mesyasz przyjdzie, rzeczony namazaniec. Gdy on przydzie opowie nam wszytko.
2.WUJEK.1923Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Messyasz, (którego zowią Chrystusem.): gdy tedy przyjdzie on, oznajmi nam wszystko.
3.RAKOW.NTMówi mu niewiasta: Wiem, że przydzie Mesjasz, (nazwany Christusem) kiedy przydzie on, oznajmi nam wszytkie rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesyjasz, którego zowią Chrystusem, ten, gdy przyjdzie, oznajmi nam wszystko.
5.GDAŃSKA.2017Kobieta mu powiedziała: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. Gdy on przyjdzie, oznajmi nam wszystko.
6.SZCZEPAŃSKIWiem - rzecze doń niewiasta - że ma przyjść Mesyasz, zwany Chrystusem; gdy On więc przyjdzie, wszystko nam oznajmi.
7.MARIAWICIRzekła do Niego niewiasta: Wiem, że przyjdzie Messyasz, którego zowią Chrystusem: Ten gdy przyjdzie, oznajmi nam wszystko.
8.GRZYM1936Na co odezwała się niewiasta: Wiem, że Mesjasz ma przyjść (to znaczy Chrystus): gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, gdy ten przyjdzie, wszystko nam oznajmi.
10.DĄBR.GR.1961Mówi mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem; gdy ten przyjdzie, wszystko nam oznajmi.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko.
12.BRYTYJKARzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi.
13.POZNAŃSKAMówi do Niego kobieta: - Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem. Ale kiedy On przyjdzie, wszystko nam objawi.
14.WARSZ.PRASKAWtedy rzekła do Niego niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, i [wiem, że] gdy przyjdzie, objawi nam wszystko.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu niewiasta: Wiem, że przychodzi Mesjasz, nazwany Chrystusem; a gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKobieta powiedziała: Wiem, że ma przyjść Mesjasz (to znaczy Chrystus). Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni.
17.TOR.PRZ.Kobieta powiedziała do Niego: Wiem, że nadchodzi Mesjasz, nazywany Chrystusem; Ten, gdy przyjdzie, wszystko nam oznajmi.