« Jan 4:34 Ewangelia Jana 4:35 Jan 4:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie wyli mówicie: Że jeszcze czterzy miesiące są, a żniwo przyjdzie? Oto mówię wam, podnieście oczy wasze, a obaczcie niwy, iż białe są już ku żniwu.
2.WUJEK.1923Izaż wy nie mówicie, iż jeszcze są cztery miesiące, a żniwo przyjdzie? Oto wam powiadam: Podnoście oczy wasze, a przypatrzcie się krainom, żeć już białe są ku żniwu.
3.RAKOW.NTI zaż wy nie mówicie, iż jeszcze cztery są miesiące, a żniwo przyjdzie? Oto, mówię wam: Podnieście oczu waszych, i przypatrzcie się krainam, że białe są ku żniwu już.
4.GDAŃSKA.1881Izaż wy nie mówicie, że jeszcze są cztery miesiące, a żniwo przyjdzie? Otoż powiadam wam: Podnieście oczy wasze, a przypatrzcie się krainom, żeć już białe są ku żniwu.
5.GDAŃSKA.2017Czyż nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto mówię wam: Podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa.
6.SZCZEPAŃSKICzyż nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż powiadam wam: Podnieście oczy wasze, i popatrzcie na <te> pola, jak {już} bieleją pod żniwo? <Już>
7.MARIAWICIIzali wy nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto powiadam wam, podnieście oczy wasze, a oglądajcie krainy, żeć już białe są ku żniwu.
8.GRZYM1936Czy wy nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto powiadam wam: podnieście oczy a przypatrzcie się okolicom, że już bieleją na żniwo.
9.DĄBR.WUL.1973Czyż nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, a będą żniwa? Otóż powiadam wam: Wznieście oczy wasze, a przypatrzcie się okolicom, jak już bieleją na żniwa.
10.DĄBR.GR.1961Czyż nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, a będą żniwa? Otóż powiadam wam: Wznieście oczy wasze, a przypatrzcie się okolicom, że bieleją ku żniwom.
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo.
12.BRYTYJKACzy wy nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam: Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa.
13.POZNAŃSKACzyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Rozejrzycie się - pola bieleją już pod żniwa.
14.WARSZ.PRASKACzyż nie mówicie sami: Już tylko cztery miesiące do żniw? Otóż powiadam wam: Podnieście oczy wasze i popatrzcie na pola. Bieleją już, bo blisko są żniwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż wy nie mówicie: Jest już czteromiesięczny okres, zatem nadchodzi żniwo? Oto wam mówię, podnieście wasze oczy i obejrzyjcie krainy, że już bieleją do żniwa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy wy sami nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie: Podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom - są już dojrzałe.
17.TOR.PRZ.Czy nie wy mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż, mówię wam, podnieście swoje oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa.