« Jan 4:37 Ewangelia Jana 4:38 Jan 4:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja posłałem was żąć, na coście nie wy wypracowali. Inszy pracowali, a wy na pracę ich weszliście.
2.WUJEK.1923Jam was posłał żąć, czegoście wy nie robili: insi robili, a wyście weszli w prace ich.
3.RAKOW.NTJam posłał was żąć, ono na coście wy nie pracowali; inszy pracowali, a wyście weszli w pracę ich.
4.GDAŃSKA.1881Jam was posłał, żąć to, około czegoście wy nie pracowali; insić pracowali, a wyście weszli w pracę ich.
5.GDAŃSKA.2017Ja was posłałem żąć to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich pracę.
6.SZCZEPAŃSKIJa was posłałem zbierać to, nad czemeście się nie trudzili; inni się napracowali, a wyście weszli w ich znoje.
7.MARIAWICIJam was posłał żąć, około czego wyście nie pracowali. Inni pracowali, a wyście weszli w ich prace.
8.GRZYM1936Posłałem was żąć, czegoście nie orali: inni pracowali, a wyście weszli w ich pracę.
9.DĄBR.WUL.1973Jam was posłał żąć to, czegoście nie wypracowali: inni się trudzili, a wyście weszli w ich znoje.
10.DĄBR.GR.1961Jam was posłał żąć to, czegoście nie wypracowali; inni się trudzili, a wyście weszli w ich znoje.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście.
12.BRYTYJKAJa posłałem was żąć to, nad czym wy nie trudziliście się; inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy.
13.POZNAŃSKAJa was posłałem zbierać to, nad czym się nie utrudziliście. Inni się natrudzili, a wyście weszli w ich trud.
14.WARSZ.PRASKAKazałem wam bowiem zbierać to, nad czym sami wcaleście się nie trudzili. Inni się trudzili, a wy korzystacie z owoców ich trudu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja was wysłałem zbierać to, nad czym wy się nie trudziliście; inni się natrudzili, a wyście weszli w ich pracę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa was posłałem, abyście żęli to, nad czym się nie trudziliście. Inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu.
17.TOR.PRZ.Ja was posłałem żąć to, nad czym wy się nie trudziliście; inni się trudzili, a wy korzystacie z ich trudu.