« Jan 4:38 Ewangelia Jana 4:39 Jan 4:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Z onego lepak miasta mnodzy uwierzyli weń z Samarytów, prze mowę (onej) niewiasty świadczącej iż wymówił mi wszytko, comkolwiek czyniłam.
2.WUJEK.1923A z miasta onego wiele Samarytanów uwierzyli weń dla słowa niewiasty, świadectwo dającéj: Że mi wszystko powiedział, com jedno uczyniła.
3.RAKOW.NTA z miasta onego wiele uwierzyło weń Samarytanów, dla mowy onej niewiasty, która świadczyła: Iż powiedział mi wszytko, comkolwiek czyniła.
4.GDAŃSKA.1881Tedy z miasta onego wiele Samarytanów uwierzyło weń dla powieści onej niewiasty, która świadczyła: Że mi wszystko powiedział, comkolwiek czyniła.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w niego z powodu opowiadania tej kobiety, która świadczyła: Powiedział mi wszystko, co zrobiłam.
6.SZCZEPAŃSKIA wielu Samarytan z miasta owego uwierzyło weń na słowo niewiasty, która świadczyła: Powiedział mi wszystko, com uczyniła.
7.MARIAWICIA z onego miasta wielu Samarytan uwierzyło w Niego, wskutek słów onej niewiasty, która o Nim świadczyła: Że powiedział mi wszystko, comkolwiek czyniła.
8.GRZYM1936A wielu Samarytan owego miasta uwierzyło weń dla słów niewiasty, która mówiła: Wszystko mi powiedział, com uczyniła.
9.DĄBR.WUL.1973A wielu Samarytan z miasta owego uwierzyło weń dla słowa niewiasty świadczącej: Powiedział mi wszystko, com tylko uczyniła.
10.DĄBR.GR.1961A wielu Samarytan z owego miasta uwierzyło w niego z powodu słów niewiasty, świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam.
11.TYSIĄCL.WYD5Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam.
12.BRYTYJKAI wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam.
13.POZNAŃSKAWielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w Niego dzięki kobiecie, która oświadczyła: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam.
14.WARSZ.PRASKAI uwierzyło w Niego wielu Samarytan z owego miasta, dzięki słowom niewiasty, która mówiła: Powiedział mi wszystko, co tylko uczyniłam.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś z tamtego miasta uwierzyło w niego wielu Samarytan, z powodu słowa niewiasty, która świadczyła: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do Samarytan mieszkających w miasteczku, to wielu uwierzyło w Niego dzięki świadectwu kobiety, która rozgłaszała: Powiedział mi o wszystkim, co uczyniłam.
17.TOR.PRZ.A wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w Niego dzięki słowu kobiety, która świadczyła: Powiedział mi wszystko, cokolwiek uczyniłam.