« Jan 4:43 Ewangelia Jana 4:44 Jan 4:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo sam Jezus świadczył, że prorok w ojczyźnie swej czci nie ma.
2.WUJEK.1923Albowiem samże Jezus świadectwo dał, iż prorok w ojczyźnie swej czci nie ma.
3.RAKOW.NTSam bowiem Jezus świadczył, iż Prorok w własnej ojczyźnie czci nie ma.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem sam Jezus świadectwo wydał, iż prorok w ojczyźnie swojej nie jest we czci.
5.GDAŃSKA.2017Sam Jezus bowiem dał świadectwo, że prorok nie doznaje czci w swojej ojczyźnie.
6.SZCZEPAŃSKIOświadczył bowiem sam Jezus, że prorok nie odbiera czci we własnej ojczyźnie.
7.MARIAWICIbo Samże Jezus dał świadectwo o tem, że prorok w ojczyźnie swojej czci nie ma.
8.GRZYM1936Bo sam Jezus oświadczył, że żaden prorok nie odbiera czci w ojczyźnie swojej.
9.DĄBR.WUL.1973Sam bowiem Jezus oświadczył, że prorok w ojczyźnie swojej czci nie ma.
10.DĄBR.GR.1961Sam Jezus bowiem oświadczył, że prorok w swojej własnej ojczyźnie czci nie ma.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie,
12.BRYTYJKAAlbowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie.
13.POZNAŃSKASam bowiem Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania w swojej ojczyźnie.
14.WARSZ.PRASKAI chociaż sam powiedział, że żaden prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem sam Jezus zaświadczył, że prorok nie ma szacunku w swojej ojczyźnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSam bowiem przyznawał, że we własnej ojczyźnie prorok nie ma poważania.
17.TOR.PRZ.Bowiem sam Jezus zaświadczył, że prorok we własnej ojczyźnie nie ma poważania.