« Jan 4:51 Ewangelia Jana 4:52 Jan 4:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pytał przeto u nich godziny, którejby się lepiej miał. I rzekli mu, że wczora siódmej godziny opuściła ji gorączka.
2.WUJEK.1923Pytał się tedy od nich godziny, której mu się polepszyło. I rzekli mu: Iż wczora siódmej godziny opuściła go gorączka.
3.RAKOW.NTWywiadował się tedy od nich godziny, w którąby się lepiej miał; i rzekli mu, iż wczora siódmej godziny opuściła go gorączka.
4.GDAŃSKA.1881Tedy ich pytał o godzinę, w którą by się lepiej miało; i rzekli mu, że wczoraj o siódmej godzinie opuściła go gorączka.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy zapytał ich o godzinę, w której poczuło się lepiej. I odpowiedzieli mu: Wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka.
6.SZCZEPAŃSKIZapytał ich tedy o godzinę, w której mu się polepszyło. Wczoraj - odpowiedzieli mu - o godzinie siódmej opuściła go gorączka.
7.MARIAWICIPytał ich tedy o godzinę, której mu się polepszyło. I powiedzieli mu: Że wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka.
8.GRZYM1936Zapytał się ich, kiedy mu się polepszyło. A oni odrzekli: Wczoraj o siódmej opuściła go gorączka.
9.DĄBR.WUL.1973Zapytał ich tedy o godzinę, w której mu się polepszyło. I rzekli mu: Wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka.
10.DĄBR.GR.1961Zapytał ich tedy o godzinę, w której mu się polepszyło. I odpowiedzieli mu: Wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka.
11.TYSIĄCL.WYD5Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka.
12.BRYTYJKAZapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu: Wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka.
13.POZNAŃSKAZapytał się więc, o której godzinie mu się polepszyło. Powiedzieli mu: - Wczoraj o siódmej godzinie opuściła go gorączka.
14.WARSZ.PRASKAA on zapytał o godzinę, w której nastąpiła poprawa. I odpowiedzieli: Gorączka opuściła go wczoraj około godziny siódmej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc dowiadywał się od nich o godzinę, w której miał się lepiej. Zatem mu powiedzieli: Wczoraj, o siódmej godzinie opuściła go gorączka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZapytał ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Gorączka spadła mu wczoraj około godziny trzynastej - odpowiedzieli.
17.TOR.PRZ.Wtedy zapytał ich o godzinę, w której poczuł się lepiej, i powiedzieli mu: Wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka.