« Jan 4:52 Ewangelia Jana 4:53 Jan 4:54 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Poznał przeto ociec, iż w onę godzinę (było) w którą rzekł mu Jezus, iż syn twój żywie. I uwierzył sam i dom jego wszytek.
2.WUJEK.1923Poznał tedy ojciec, iż ona godzina była, której mu rzekł Jezus: Syn twój żywię. I uwierzył sam i wszystek dom jego.
3.RAKOW.NTPoznał tedy ociec, iż w onę godzinę, w którą mu rzekł Jezus: Iż syn twój żywie. I uwierzył sam i dom jego cały.
4.GDAŃSKA.1881Poznał tedy ojciec, iż to ona godzina była, której mu był rzekł Jezus: Iż syn twój żyje. I uwierzył sam i wszystek dom jego.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas ojciec poznał, że to była ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: Twój syn żyje. I uwierzył on sam i cały jego dom.
6.SZCZEPAŃSKIPoznał zatem ojciec, że była to <właśnie> godzina, w której rzekł doń Jezus: »Syn twój żyje«. I uwierzył on sam i cały dom jego.
7.MARIAWICIPoznał tedy ojciec, że była to ta godzina, w której mu rzekł Jezus: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i wszystek dom jego.
8.GRZYM1936I poznał ojciec, że o tej właśnie godzinie Jezus powiedział do niego: syn twój żyje; i uwierzył z całym domem.
9.DĄBR.WUL.1973Poznał tedy ojciec, że była to godzina, w której powiedział do niego Jezus: Syn twój żyje. I uwierzył sam i cały dom jego.
10.DĄBR.GR.1961Poznał tedy ojciec, że była to godzina, w której powiedział do niego Jezus: Syn twój żyje. I uwierzył sam, i cały dom jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
12.BRYTYJKAPoznał wtedy ojciec, iż była to ta godziną, w której Jezus powiedział do niego: Syn twój żyje. I uwierzył sam, i cały dom jego.
13.POZNAŃSKAOjciec więc uświadomił sobie, że była to godzina, w której Jezus powiedział mu: Twój syn żyje. I sam uwierzył, i cały jego dom.
14.WARSZ.PRASKAPrzypomniał sobie tedy ojciec, że właśnie o tej godzinie rzekł do niego Jezus: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ojciec poznał, że to w owej godzinie, w której Jezus mu powiedział: Twój syn żyje; i uwierzył on oraz cały jego dom.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas ojciec skojarzył, że o tej właśnie godzinie Jezus go zapewnił: Twój syn żyje. I uwierzył on sam oraz cały jego dom.
17.TOR.PRZ.Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której mu Jezus powiedział: Syn twój żyje. I uwierzył on i cały jego dom.