« Jan 4:53 Ewangelia Jana 4:54 Jan 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To zasię wtóre znamię uczynił Jezus, przyszedszy z Judskiej (ziemie) do Galileie.
2.WUJEK.1923Ten zasię wtóry znak uczynił Jezus, przyszedłszy z Żydowskiej ziemie do Galilei.
3.RAKOW.NTTo zasię wtóre znamię uczynił Jezus, przyszedszy z Judskiej ziemie do Galileiey.
4.GDAŃSKA.1881Tenci zasię wtóry cud uczynił Jezus, przyszedłszy z Judzkiej ziemi do Galilei.
5.GDAŃSKA.2017To był drugi cud, który Jezus uczynił, przyszedłszy z Judei do Galilei.
6.SZCZEPAŃSKITen znowu cud, drugi z rzędu, zdziałał Jezus, po swym powrocie z Judei do Galilei.
7.MARIAWICITen znowu wtóry znak uczynił Jezus, gdy przyszedł z ziemi Judzkiej do Galilei.
8.GRZYM1936Był to drugi cud, jaki uczynił Jezus, wracając z ziemi żydowskiej do Galilei.
9.DĄBR.WUL.1973Ten drugi cud uczynił Jezus, gdy wrócił z Judei do Galilei.
10.DĄBR.GR.1961To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy wrócił z Judei do Galilei.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.
12.BRYTYJKATo był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei.
13.POZNAŃSKABył to już drugi znak, który Jezus uczynił po przyjściu z Judei do Galilei.
14.WARSZ.PRASKABył to drugi cud z tych, które uczynił Jezus po przyjściu z Judei do Galilei.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten, drugi z kolei znak uczynił Jezus, gdy przyszedł z Judei do Galilei.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBył to już drugi znak, którego Jezus dokonał po przyjściu z Judei do Galilei.
17.TOR.PRZ.To kolejny, drugi cudowny znak, który Jezus uczynił, gdy przyszedł z ziemi judzkiej do Galilei.