« Heb 6:20 List do Hebrajczyków 7:1 Heb 7:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:21) Bo ten Melchisedek Król Salimski, offiarnik Boga nawyższego, zaszedszy drogę Abrahamowi wracającemu się zporażki królów, błogosławił go.
2.WUJEK.1923Albowiem ten Melchisedech, król Salem, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł przeciw Abrahamowi wracającemu się z porażki królów, i błogosławił mu,
3.RAKOW.NTTen bowiem Melchisedek, Król Salem, Ofiarownik Boga najwyższego, który zabiegł Abraamowi, gdy się wracał od porażki Królów, i błogosławił mu;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ten Melchisedek był król Salem, kapłan Boga najwyższego, który zaszedł drogę Abrahamowi, gdy się wracał od porażki królów i błogosławił mu.
5.GDAŃSKA.2017Ten bowiem Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił go.
6.JACZEWSKITen Melchysedech był królem Salemu i kapłanem Boga prawdziwego. Wyszedł on na spotkanie Abrahama i błogosławił mu, gdy ten wracał jako zwycięzca królów.
7.SYMONA ten Melchizedech, król Salemu, kapłan Boga najwyższego, który był wyszedł na spotkanie Abrahama, powracającego z porażki królów i błogosławił mu:
8.MARIAWICIBo ten to jest Melchizedech, król Salem, Kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł naprzeciwko Abrahamowi powracającemu po pobiciu królów i błogosławił mu,
9.DĄBR.WUL.1973Ten to Melchizedech, król Salem, kapłan Boga Najwyższego, wyszedłszy na spotkanie Abrahamowi, gdy wracał po porażce królów, błogosławił mu.
10.DĄBR.GR.1961Ten to Melchizedech, król Salem, kapłan Boga Najwyższego, wyszedłszy na spotkanie Abrahamowi, kiedy wracał po rzezi królów, błogosławił mu.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa.
12.BRYTYJKATen to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu,
13.POZNAŃSKAÓw bowiem Melchizedech, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedłszy na spotkanie Abrahama pobłogosławił mu, gdy wracał on po rozgromieniu królów.
14.WARSZ.PRASKAWłaśnie Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy ten wracał po rozgromieniu królów. On to udzielił Abrahamowi błogosławieństwa,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem ten Melchicedek, król Salemu, kapłan najwyższego Boga, kiedy spotkał się z Abrahamem wracającym z rzezi królów pobłogosławił go.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do tego Melchizedeka, króla Szalemu, kapłana Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama powracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił mu,
17.TOR.PRZ.2023Ten bowiem Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama wracającego po rozgromieniu królów i mu pobłogosławił;