« Heb 7:15 List do Hebrajczyków 7:16 Heb 7:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:6) Który nie wedle zakonu cielesnego przykazania uczynion, ale wedle mocy żywota nierozruszliwego.
2.WUJEK.1923(Który nie wedle zakonu rozkazania cielesnego stał się, ale wedle mocy żywota nieskazitelnego.
3.RAKOW.NTKtóry się nie wedle zakonu przykazania cielesnego sstał, ale wedle mocy żywota nieskazitelnego.
4.GDAŃSKA.1881Który się stał nie według zakonu przykazania cielesnego, ale według mocy żywota nieskazitelnego.
5.GDAŃSKA.2017Który stał się nim nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia.
6.JACZEWSKIa dowodem tym jest to, że miał on przyjść na świat nie wedle praw natury, ale wedle praw życia wiecznego,
7.SYMONi postanowion jest nie wedle przepisów zakonu cielesnego, ale dlatego, że ma w sobie moc żywota nieskazitelnego.
8.MARIAWICIKtóry się stał nie według Zakonu cielesnego rozkazu, ale według mocy żywota nieśmiertelnego.
9.DĄBR.WUL.1973ustanowiony nie według przepisów cielesnego zakonu, ale z mocy nieskazitelnego żywota.
10.DĄBR.GR.1961ustanowiony nie według przepisów cielesnego zakonu, ale z mocy niezniszczalnego żywota.
11.TYSIĄCL.WYD5który stał się takim nie według cielesnego przepisu Prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia.
12.BRYTYJKAKtóry stał się nim nie według przepisów prawa, dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia.
13.POZNAŃSKAktóry zostaje nim nie na mocy przepisu Prawa o naturalnym pochodzeniu, ale mocą niezniszczalnego życia.
14.WARSZ.PRASKAi jest kapłanem nie na mocy przepisów ludzkiego prawa, lecz z powodu nieprzemijającego życia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który nie pojawił się z powodu przykazania Prawa odnoszącego się do cielesnej natury, ale z mocy niezniszczalnego życia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITktóry dostąpił tej godności nie z mocy Prawa, określającego również cielesne pochodzenie, ale z mocy niezniszczalnego życia.
17.TOR.PRZ.2023Który stał się nim, nie według przykazania prawa cielesnego, ale według mocy niezniszczalnego życia.