« Heb 7:1 List do Hebrajczyków 7:2 Heb 7:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:22) Któremu i dziesięcinę ze wszego oddzielił Abraham. Naprzód jednak wykłada się król sprawiedliwości. A potym Król Salima, co jest, Król pokoju.
2.WUJEK.1923Któremu i dziesięciny wszystkiego wydzielił Abraham: najprzód który wykłada się król sprawiedliwości, potem też i król Salem, co jest, król pokoju.
3.RAKOW.NTKtóremu też dziesięciny ze wszytkiego udzielił Abraam: Naprzódci wykłada się Król sprawiedliwości, a potym i Król Salem, co jest: Król pokoju;
4.GDAŃSKA.1881Któremu i dziesięciny ze wszystkiego udzielił Abraham; który najprzód wykłada się król sprawiedliwości, potem też król Salem, co jest król pokoju.
5.GDAŃSKA.2017Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jest on najpierw, według tłumaczenia, królem sprawiedliwości, potem też królem Salemu, co znaczy król pokoju.
6.JACZEWSKIAbraham złożył mu wówczas dziesięcinę ze wszystkiego. Zauważcie tu, że nazwa Melchysedech oznacza króla sprawiedliwości; zaś król Salemu znaczy toż samo, co król pokoju.
7.SYMONktóremu też Abraham wydzielił dziesięciny ze wszystkiego: którego nazwa pierwsza oznacza króla sprawiedliwości, a druga - król Salemu - króla pokoju:
8.MARIAWICIktóremu i dziesięciny dał Abraham ze wszystkiego. Ten tedy najpierw wykłada się Król Sprawiedliwości, a potem i Król Salem, to jest Król Pokoju;
9.DĄBR.WUL.1973Abraham zaś wydzielił mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego oznacza najpierw króla sprawiedliwości, a następnie i króla Salem, tj. króla pokoju.
10.DĄBR.GR.1961Abraham zaś wydzielił mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego oznacza najpierw króla sprawiedliwości, a następnie i króla Salem, tj. króla pokoju.
11.TYSIĄCL.WYD5Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego [łupu]. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest króla pokoju.
12.BRYTYJKAAbraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju.
13.POZNAŃSKAJemu to wręczył "Abraham dziesiątą część ze wszystkiego". Pierwotnie bowiem imię jego znaczy "król sprawiedliwości", następnie też "król Salemu", czyli król pokoju.
14.WARSZ.PRASKAAbraham zaś wręczył mu dziesięcinę z całego łupu. Imię Melchizedeka oznacza najpierw „król sprawiedliwości”, a następnie „król Szalemu”, to jest „król pokoju”.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Temu też Abraham przeznaczył ze wszystkiego dziesięcinę. Jego Imię jest tłumaczone przede wszystkim jako Król Sprawiedliwości; ale też Król Salemu, to jest Król Pokoju;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa któremu Abraham ze wszystkiego wydzielił dziesięcinę, to jego imię znaczy po pierwsze król sprawiedliwości, a po drugie król Salemu, czyli król pokoju.
17.TOR.PRZ.2023Jemu to udzielił Abraham dziesięciny ze wszystkiego. A imię jego jest tłumaczone najpierw jako król sprawiedliwości, a potem także król Salemu, to jest król pokoju.