« Heb 7:19 List do Hebrajczyków 7:20 Heb 7:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:10a) A ile nie bez przysięgi
2.WUJEK.1923A ponieważ jest, nie bez przysięgi; (bo inni bez przysięgi kapłany zostali.
3.RAKOW.NTA tym więcej iż nie bez przysięgi. Boć oni, bez przysięgi Ofiarowniki zostali;
4.GDAŃSKA.1881A to i względem tego, że nie bez przysięgi jest wprowadzona.
5.GDAŃSKA.2017A stało się to nie bez złożenia przysięgi.
6.JACZEWSKII o ile tu pośredniczyła przysięga, (przy ustanowieniu poprzedniego kapłaństwa nie było przysięgi,
7.SYMONA stało się to nie bez przysięgi
8.MARIAWICII jako wielka to jest rzecz, że nie bez przysięgi
9.DĄBR.WUL.1973A stało się to nie bez przysięgi (bo inni bez przysięgi stawali się kapłanami,
10.DĄBR.GR.1961A stało się to nie bez przysięgi [bo inni bez przysięgi stawali się kapłanami,
11.TYSIĄCL.WYD5Tym więcej, iż stało się to nie bez złożenia przysięgi. Gdy bowiem tamci bez przysięgi stawali się kapłanami,
12.BRYTYJKAA stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi,
13.POZNAŃSKAI to nie bez stwierdzenia pod przysięgą. Gdy owi zostawali kapłanami bez przysięgi,
14.WARSZ.PRASKACo więcej: towarzyszyła temu przysięga Boża, podczas gdy inni zostawali kapłanami bez jakiejkolwiek przysięgi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nie tak, jak na wielki wzór ale bez składania przysięgi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo więcej, stało się to nie bez złożenia przysięgi. O ile kapłani według porządku Lewiego obejmowali urząd bez towarzyszącej temu przysięgi,
17.TOR.PRZ.2023I co więcej, stało się to, nie bez złożenia przysięgi,