« Heb 7:20 List do Hebrajczyków 7:21 Heb 7:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:10b) (Bo) oni krom przysięgi są offiarniki poczynieni; lecz ten za przysięgą przez mówiącego k niemu: Przysiągł pan a nie rozkaje się. Ty offiarnik na wieki, (wedle porządku Melchisedeka.)
2.WUJEK.1923A ten z przysięgą przez tego, który rzekł do niego: Przysiągł Pan, a nie będzie mu żal: Tyś jest kapłanem na wieki).
3.RAKOW.NTA ten, za przysięgą, przez onego, który mówi do niego: Przysiągł Pan, i nie będzie tego żałował: Tyś Ofiarownik na wieki wedle porządku Melchisedekowego.
4.GDAŃSKA.1881Boć się oni bez przysięgi kapłanami stawali, a ten z przysięgą przez tego, który rzekł do niego: Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedekowego,
5.GDAŃSKA.2017Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego: Przysiągł Pan i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka;
6.JACZEWSKItu zaś miała miejsce przysięga, bo napisano: Zaprzysiągł Pan, i nie pożałuje tego: Ty jesteś kapłanem na wieki,)
7.SYMON(bo tamci zostawali kapłanami bez przysięgi, a ten z przysięgą przez tego, który rzekł był do niego: "Przysiągł Pan, a nie będzie mu żal: tyś jest kapłanem na wieki").
8.MARIAWICI(bo inni bez przysięgi stali się Kapłanami), ale Ten z przysięgą uczynioną przez Tego, Który rzekł do Niego: Przysiągł Pan i nie będzie tego żałował: Ty jesteś Kapłanem na wieki.
9.DĄBR.WUL.1973ale ten z przysięgą tego, który do niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie będzie mu żal: tyś jest kapłanem na wieki).
10.DĄBR.GR.1961ale ten dzięki przysiędze tego, który do niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie będzie mu żal: tyś jest kapłanem na wieki].
11.TYSIĄCL.WYD5Ten właśnie przez przysięgę Tego, który do Niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki.
12.BRYTYJKANatomiast Ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi:Przysiągł Pan i nie pożałuje, Tyś kapłanem na wieki.
13.POZNAŃSKAOn - przez przysięgę Tego, który Mu powiedział: "Przysiągł Pan i nie odwoła tego: Ty jesteś kapłanem na wieki".
14.WARSZ.PRASKATymczasem On został kapłanem na mocy specjalnej przysięgi Tego, który doń powiedział: Pan złożył przysięgę i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(Bo ci, którzy stali się kapłanami, są nimi bez przysięgi; zaś ten jest według przysięgi, z powodu Boga mówiącego do niego: Przysiągł Pan i nie będzie żałował, tyś kapłanem na wieczność według porządku Melchicedeka).
16.EIB.BIBLIA.2016.LITo tyle On objął urząd potwierdzony przysięgą Tego, który Mu oświadczył: Pan przysiągł i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki.
17.TOR.PRZ.2023Bo ci wprawdzie stali się kapłanami bez przysięgi, a Ten ze względu na przysięgę Tego, który do Niego mówi: Przysiągł Pan i nie będzie tego żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.