« Heb 7:22 List do Hebrajczyków 7:23 Heb 7:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:12a) A onych jednak wiele jest poczynionych offiarników przeto że im śmierć niedopuszcza trwać.
2.WUJEK.1923A innychci wiele się kapłanów stawało dlatego, iż im śmierć trwać nie dopuszczała.
3.RAKOW.NTA onychci wiele się sstawało Ofiarowniki, iż śmiercią byli zabronieni, że nie trwali.
4.GDAŃSKA.1881Więc też onych wiele bywało kapłanów dlatego, iż im śmierć nie dopuściła zawsze trwać.
5.GDAŃSKA.2017A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze.
6.JACZEWSKIPoprzednich kapłanów było wielu, bo ulegali śmierci:
7.SYMONPrzytem tamtych kapłanów było wielu, bo śmierć nie pozwalała im pozostawać na zawsze:
8.MARIAWICII innych Kapłanów musiało być wielu, przeto że im śmierć nie pozwoliła trwać długo;
9.DĄBR.WUL.1973Tamtych kapłanów było wielu dlatego, że śmierć im trwać przy życiu nie dozwalała,
10.DĄBR.GR.1961Tamtych kapłanów było wielu, dlatego, że śmierć trwać im przy życiu nie dozwalała,
11.TYSIĄCL.WYD5I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu,
12.BRYTYJKATamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie;
13.POZNAŃSKATamtych kapłanów było wielu, bo śmierć przeszkadzała im w spełnianiu funkcji.
14.WARSZ.PRASKAPoza tym, podczas gdy tam wielu [kolejno] zostawało kapłanami, gdyż śmierć trwać im nie pozwalała [na wieki],
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Również ci, co byli kapłanami, są także liczniejsi; bowiem śmierć przeszkadzała, by pozostali przy życiu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto tych, którzy zostają kapłanami, jest więcej. Śmierć nie pozwala im służyć nieprzerwanie.
17.TOR.PRZ.2023A tych kapłanów było wielu, dlatego że śmierć nie pozwala im trwać na zawsze ;